Topic outline

 • Matriisilaskennan MOOC alkaa taas 9.9.2019! Tervetuloa kurssille!

   
  Matriisilaskennan MOOC-kurssi 9.9.-24.10.2019

  MOOCin väki toivottaa sinut tervetulleeksi tälle matriisilaskennan kurssille! Kurssin opetus seuraa Aalto-yliopiston insinöörikoulutuksen ensimmäisen vuoden matriisilaskennan kurssia. Kurssilla opitaan esittämään ja ratkaisemaan lineaarisia yhtälöryhmiä matriisimuotoisina, suorittamaan matriisien peruslaskutoimituksia, muodostamaan erilaisia matriisihajotelmia sekä tarkastellaan niiden merkitystä ja käyttöä erilaisissa sovelluksissa.

  Kurssin sisältö jakautuu kuuteen kokonaisuuteen:

  1. Vektorit
  2. Matriisien perusominaisuuksia ja eliminaatio matriiseilla
  3. Käänteismatriisi, Gaussin-Jordanin menetelmä ja LU-hajotelma
  4. Kompleksiluvut, transpoosi ja vektoriavaruuden kanta
  5. Determinantti, vektoritulo sekä matriisin ominaisarvot ja -vektorit
  6. Diagonalisointi ja singulaariarvohajotelma

  Kurssin suorittaminen

  Opiskelu tällä kurssilla tapahtuu pitkälti itseohjatusti. Kaikki kurssin materiaalit ilmestyvät tälle kurssin sivustolle. Et siis tarvitse muita oppikirjoja. Kirjallisuudesta ja internetistä löytyy toki paljon lisätietoa kurssin eri aihepiireistä.

  Keskeisessä osassa kurssia ovat automaattisesti tarkistettavat ja erikseen palautettavat harjoitustehtävät, jotka on jaettu kuuteen tehtäväkierrokseen. Käytännössä opiskelu tapahtuu tutustumalla teorioihin ja videoihin sekä tekemällä tehtäviä.

  Kurssi on mahdollista suorittaa kahdella tavalla. Kun lasket tehtäviä niin paljon, että saat 70 % jaossa olevista pisteistä, saat kurssin suorittamisesta kunniakirjan. Jos haluat sisällyttää tämän suorituksen osaksi omia opintojasi, sinun tulee selvittää suorituksen hyväksiluku oman koulusi kanssa. Voit halutessasi suorittaa myös kurssin tentin, joka on sama kuin Aallon opiskelijoilla. Tällöin saat kurssista arvosanan Aallon avoimeen yliopistoon. Lue lisää osiosta Kurssin suorittaminen.

  Kurssin keskustelualue

  Kurssin keskustelualueella voit kysyä kurssin henkilökunnalta kurssin aihealueeseen, kurssin suorittamiseen tai kurssimateriaaliin liittyvistä asioista. Myös opiskelijoilla on mahdollisuus vastata toisten opiskelijoiden lähettämiin kysymyksiin. Opiskelijoiden toivotaan esittävän kaikki yleisluontoiset kysymykset kurssin keskustelualueella, sillä keskustelualueelle lähetetyt viestit palvelevat samalla kaikkia kurssin osallistujia. Henkilökohtaisissa suorituksia tai mahdollisia erikoisjärjestelyitä koskevissa asioissa on sen sijaan suotavaa lähestyä kurssihenkilökuntaa yksityisesti esim. sähköpostilla.

  Tervetuloa mukaan oppimaan!

  Jollei toisin mainita, tällä kurssisivulla olevan materiaalin on tuottanut Antti Rasila, ja sitä on muokannut kurssin henkilökunta. Materiaalia on lupa käyttää Creative Commons "nimi mainittava, sama lisenssi"-lisenssin ehdoilla.