Funktio

Pitkä matematiikka: Funktion käsite ja kuvaaja
  • Johdanto funktion käsitteeseen
  • Funktion käsite
  • Funktion kuvaaja xy-koordinaatistossa
  • Onko annettu käyrä funktion kuvaaja?
Lyhyt matematiikka: Funktio
  • Johdanto funktion käsitteeseen
  • Funktion määritelmä
  • Funktion merkintöjä ja funktion arvon laskeminen