Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  13  (Next)
  ALL

A

Ajasta riippumaton diffuusio

stady-state diffusion

Diffuusio, jossa diffuusionopeus ja -vuo pysyvät vakiona eli eivät muutu ajan mukana. Fick'in ensimmäinen laki kuvaa tätä tilannetta


Ajasta riippuva diffuusio

nonsteady-state diffusion

Diffuusio, jossa diffuusionopeus ja -vuo muuttuvat ajan mukana. Fick'in toinen laki kuvaa tätä tilannetta.


Ajava voima

Driving force

Systeemin lopputilan ja lähtötilan välinen vapaaenergiaerotus.


Aktivaatioenergia

activation energy

Reaktion käynnistymisen vaatima energia, so energiakynnys, joka on ylitettävä jotta reaktio käynnistyisi. Jos aktivaatioenergiaa merkitään kirjaimella QA.on todennäköisyys reaktion tapahtumiselle  $$P \, \propto \, \exp \left( - \frac{Q_{A}}{RT} \right)$$, missä  R on yleinen kaasuvakio ja T on lämpötila kelvineissä.


Alieutektoidinen teräs

hypoeutectoid alloy

Teräs, jonka hiilipitoisuus on pienempi kuin eutektoidisen pisteen hiilipitoisuus (~0,8 p%C). Tasapainorakenne on ferriittis-perliittinen.


Alkeiskoppi

elementary cell, primitive cell

Hila jakautuu samanmuotoisiin ja kokoisiin alkeiskoppeihin siten, että jokaisessa alkeiskopissa on (yhteensä) vain yksi atomi (hilapiste).

Geometrialtaan koppi voi olla kuutiollinen, heksagoninen, tetragoninen, romboedrinen, rombinen, monokliininen tai trikliininen.


vrt. yksikkökoppi.


Allotropia

allotropy

eli polymorfia. Materiaalilla on useampi kuin yksi kiderakenne. Esimerkiksi jähmeän raudan kiderakenne on tkk lämpötilan
912°C alapuolella ja pkk sen yläpuolella.


Anelastinen deformaatio

anelastic deformation

Ajasta riippuva elastinen deformaatio.

Anioni

Anion

Kun atomi saa yhden tai useampia elektroneja, tulee siitä anioni eli negatiivisesti varautunut ioni.


Anisotropia

 anisotropy


Materiaalin ominaisuudet vaihtelevat eri kidesuunnissa. Esimerkiksi kuparierilliskiteen kimmokerroin suunnassa [111] on 191,1 GPa ja suunnassa [100] 66,7 GPa.Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  13  (Next)
  ALL


Next activity