Topic outline

 • No hei

   

  Tälle sivustolle on kerätty vuosien varrella laatimiani videoita metalliopista. Näissä videoissa käydään läpi vain joitakin metallioppiin liittyviä asioita eli ei kattavasti. Aihevalinnassa on keskitytty pääasiassa niihin asioihin, joiden omaksuminen on osoittautunut hankalaksi.

  Pari asiaa videoista:

  -       videotiedostot ovat tyyppiä .mp4 ja niiden koko on suuri, välillä 40-70 Mt.

  -       videot ovat sisällöltään varsin kompakteja . Ne on tehty kerrattaviksi.

  -       videot on suunniteltu katsottavaksi monitorilta tai tabletilta. Puhelimen näyttö on aika pieni näille.

  -       videoiden tekninen toteutus (varsinkin äänitys) on amatööritasoa, älä hermostu.

    • ELEKTRONIKONFIGURAATIO

  Voit avata videot erilliseen ikkunaan klikkaamalla oikeassa reunassa näkyvää nuolta


  KITEINEN METALLI


  KIDESUUNTIEN JA TASOJEN INDEKSOINTI


  DIFFUUSIOSTA


  MONIRAKEISEN NÄYTTEEN ANALYSOINTI RÖNTGENDIFFRAKTIOLLA


 • METALLISEOSTEN TERMODYNAMIIKKAA, OSA 1

  Voit avata videot erilliseen ikkunaan klikkaamalla oikeassa reunassa näkyvää nuolta


  METALLISEOSTEN TERMODYNAMIIKKAA, OSA 2


 • Tasapainopiirrokset

  Highlighted

  TASAPAINOPIIRROS, YLEISESTI

  Voit avata videot erilliseen ikkunaan klikkaamalla oikeassa reunassa näkyvää nuolta


  EUTEKTINEN TASAPAINOPIIRROS


  PERITEKTINEN TASAPAINOPIIRROS • YDINTYMISESTÄ

  Voit avata videot erilliseen ikkunaan klikkaamalla oikeassa reunassa näkyvää nuolta


  METALLISEOSTEN JÄHMETTYMINEN


  LAKIMÄÄRÄINEN ALIJÄÄHTYMINEN


  ERKAUTUMINEN, osa 1


  ERKAUTUMINEN, osa 2 • TERÄKSEN TASAPAINOPIIRROS

  Voit avata videot erilliseen ikkunaan klikkaamalla oikeassa reunassa näkyvää nuolta


  PERLIITTI


  MARTENSIITTI + KARKAISU


  BAINIITTI + S-KÄYRÄT • VETOKOE

  Voit avata videot erilliseen ikkunaan klikkaamalla oikeassa reunassa näkyvää nuolta


  ISKUSITKEYSMITTAUS


 • Voit avata videot erilliseen ikkunaan klikkaamalla oikeassa reunassa näkyvää nuolta

  TEOREETTINEN LUJUUS


  DISLOKAATIOTEORIAN PERUSTEITA, OSA 1


  DISLOKAATIOTEORIAN PERUSTEITA, OSA 2