Topic outline

 • (In English, please see below)

  Viisi suomalaista yliopistoa ovat kehittäneet kiertotalouden monialaisen opintokokonaisuuden yhteistyössä Sitran kanssa. Opintokokonaisuus tarjoaa eri yliopistojen opiskelijoille uusia näkökulmia kiertotalouteen ja mahdollisuuksia syventää asiantuntemustaan omalla alallaan.

  Mistä on kyse?

  Tarvitsemme nuoria ennakkoluulottomia osaajia, jotka osaavat toimia kaikilla eri kiertotalouden tasoilla ja pystyvät tekemään yhteistyötä niin teollisuuden edustajien, päättäjien, tutkimuslaitosten kuin järjestöjenkin kanssa. Osaamisen kehittymisen mahdollistaa monipuolinen kiertotalouden opintokokonaisuus, jota viisi yliopistoa kehittävät ja kokeilevat yhteistyössä.

  Mitä teemme?

  Opintokokonaisuuden kurssit suunnitellaan sisältämään useita eri kiertotalouden näkökulmia sekä hyödyntämään uusimpia pedagogisia opetusmenetelmiä ja mahdollisuuksien mukaan etäopetusta. Kurssien avulla kannustetaan opiskelijoita vuoropuheluun kurssilla olevien eri alojen opiskelijoiden kanssa.

  Mitkä kurssit ovat mukana?

  • Circular Economy Design Forum, 5 op (Aalto-yliopistossa)
  • Circular Economy for Energy Storage, 5 op (Aalto-yliopistossa)
  • Kestävä kehitys opetuksessa, 5 op (Helsingin yliopistossa)
  • Biorefineries, 5 op (Lappeenrannan yliopistossa)
  • Current issues in Enabling Technologies for Circular Economy, 5 op (Lappeenrannan yliopistoissa)
  • Environmental chemistry and ecology, 5 op (Oulun yliopistossa)
  • Environmental Load of Industry, 5 op (Oulun yliopistossa)
  • Kiertotalous yhteiskunnallisena muutoksena, 5 op (Itä-Suomen yliopistossa) (Aikaisempi kurssin nimi: Kiertotalouden politiikka, oikeus ja yhdyskunnat)


  Mitkä yliopistot ovat mukana?

  Opintokokonaisuus toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun ja kauppakorkeakoulun, Helsingin yliopiston kemian laitoksen, Itä-Suomen yliopiston historian- ja maantieteiden laitoksen, Lappeenrannan teknillisen yliopiston School of Engineering Sciencen sekä Oulun yliopiston ympäristö- ja kemiantekniikan yksikön kanssa.

  Kuinka hakea kursseille?

  Jos kurssin järjestäjä ei ole oma yliopistosi, toimi seuraavasti:

  • Hae opintokokonaisuuden kursseille JOOPAS-järjestelmässä 

  1. Valitse ensin sivuaine- ja verkosto-opinnot, ja valikosta Kiertotalouden monialainen opintokokonaisuus. 
  2. Valitse oma kotikorkeakoulusi ja kirjaudu järjestelmään. 
  3. Täytä järjestelmässä vaadittavat kohdat, liitä mukaan ajantasainen suoritusote ja lähetä hakemus. 

  • Voit hakea samalla lomakkeella opinto-oikeutta useammalle opintokokonaisuuden kurssille samassa verkostoyliopistossa. 
  • Jos valitset kursseja useammasta verkoston yliopistosta, täytä erikseen lomake kutakin yliopistoa varten. 
  • Hakemukset käsitellään järjestelmässä, ja kun päätös on tehty, saat siitä tiedon sähköpostiisi. 
  • Tarkempia tietoja hakemisesta omasta yliopistosta tai JOO-oikeuden hakuohjeesta
  • Jos haet opinto-oikeutta Itä-Suomen yliopiston (UEF) tarjoamille kursseille täytä paperilomake. Hakulomake käsitellään sekä kotiyliopistossa että kohdeyliopistossa. Varaa riittävästi aikaa (noin 1½-2 kuukautta) hakemuksen käsittelyyn. 

  1. Laadi opintosuunnitelma kotiyliopistosi ohjeen mukaan ja rakenna opinnot osaksi hopsiasi.
  2. Tutustu kohdeyliopiston JOO-ohjeisiin ja tarkista JOO-opintojen hakuajat tai jatkuvassa haussa opintojen alkamisajankohta. Itä-Suomen yliopiston hakuajat myöntökäsittelyyn päättyvät 30.4. ja 31.10.
  3. Toimita paperinen hakulomake kotiyliopistoosi puollettavaksi. Ilman puoltoa ei hakemustasi käsitellä kohdeyliopistossa. Puoltaessaan hakemustasi kotiyliopistosi hyväksyy suunnittelemasi opinnot osaksi tutkintoasi.
  4. Mikäli saat opinto-oikeuden kohdeyliopistoon, ilmoittaudu opintoihin kohdeyliopiston ohjeiden mukaan. Sinun tulee olla läsnäolevana myös Itä-Suomen yliopistossa JOO-opintojen suorittamisen aikana.
  • Itä-Suomen yliopiston opiskelijat hakevat kursseille paperisella hakulomakkeella, oman yliopiston ohjeiden mukaisesti.

  Lisätietoja

  Anna Danczak, university teacher

  anna.danczak@aalto.fi

  -----------------------


  Multidisciplinary Study Module in Circular Economy


  Five Finnish universities have developed a multidisciplinary study module that offers students of different universities new perspectives on circular economy and opportunities for deepening their competence within their own field.

  What is it about?

  We need open-minded experts who know how to operate on all different levels of the circular economy and are capable of collaborating with representatives of industry, decision-makers, research institutes and other organizations. The development of their competence will be supported by this versatile study module, which five universities have developed and are testing collectively.

  What do we do?

  The courses in the study module are designed to include several different circular economy perspectives and to use the latest pedagogical teaching methods and, as far as possible, remote teaching. The courses encourage students to engage in dialogues with students from different fields attending the same course.

  Which courses are in?

  • Circular Economy Design Forum, 5 cr (at Aalto university)
  • Circular Economy for Energy Storage, 5 cr (at Aalto university)
  • Kestävä kehitys opetuksessa, 5 cr (at the University of Helsinki)
  • Biorefineries, 5 cr (at Lappeenranta University of Technology)
  • Current issues in Enabling Technologies for Circular Economy, 5 cr (at Lappeenranta University of Technology)
  • Environmental chemistry and ecology, 5 cr (at the University of Oulu)
  • Environmental Load of Industry, 5 cr (at the University of Oulu)
  • Circular economy as societal change, 5 cr (at the University of Eastern Finland) (Course name freely translated from Finnish; the course is currently being translated into English)


  Which universities are participating?

  The study module is being implemented through co-operation between the Aalto University School of Chemical Engineering and the Aalto University School of Business, the Department of Chemistry at the University of Helsinki, the Department of Geographical and Historical Studies at the University of Eastern Finland, the School of Engineering Science at Lappeenranta University of Technology and the Unit of Environmental and Chemical Engineering at the University of Oulu.

  How to apply to courses?

  If the course is not organised by your home university, please follow the instructions below:

  • Apply to the study module courses in the JOOPAS system.  

  1. First choose the "Enroll to Network courses" option, and the choose the "Multidisciplinary Study Module in Circular Economy" from the drop-down list
  2. Choose your home university and sign-in to the system  
  3. Fill in the form, attach your up-to-date transcript, and send the application. 

  • You can use the same form to apply for a study right to several courses, as long as the courses are organised by the same university.
  • If you are applying for study right to several courses, which are organised by different universities, please fill in separate forms.
  • Applications will be processed in the system, and once the decision is made, you will be notified by email.
  • Please find more information about the application process from your home university or from the Flexible study rights instructions.
  • If applying for a study right for courses organised by the University of Eastern Finland (UEF), please fill in the paper form. . Your application will be processed by both your home university and target university. Reserve enough time for the application process (around 1½-2 months).
  1. Include the studies in your study plan at your home university.
  2. Check the JOO instructions of the target university and the application periods of the JOO studies or, in case of admissions open throughout the year, the time the studies begin. The application periods at the University of Eastern Finland end on 31 April and 31 October.
  3. Submit the paper application form to your home university for approval. Without approval, your application will not be processed by your target university. By supporting your application, your home university approves your planned studies as part of your degree.
  4. If you receive the right to study at the target university, register for the studies according to the instructions of the target university. You must also be an attending student at the University of Eastern Finland during your JOO studies.
  • Students at the University of Eastern Finland, please use the paper form and follow the UEF instructions.


  More information

  Anna Danczak, university teacher

  anna.danczak@aalto.fi