Topic outline

 • (In English, please see below)

  Viisi suomalaista yliopistoa ovat kehittäneet kiertotalouden monialaisen opintokokonaisuuden yhteistyössä Sitran kanssa. Opintokokonaisuus tarjoaa eri yliopistojen opiskelijoille uusia näkökulmia kiertotalouteen ja mahdollisuuksia syventää asiantuntemustaan omalla alallaan.

  Mistä on kyse?

  Tarvitsemme nuoria ennakkoluulottomia osaajia, jotka osaavat toimia kaikilla eri kiertotalouden tasoilla ja pystyvät tekemään yhteistyötä niin teollisuuden edustajien, päättäjien, tutkimuslaitosten kuin järjestöjenkin kanssa. Osaamisen kehittymisen mahdollistaa monipuolinen kiertotalouden opintokokonaisuus, jota viisi yliopistoa kehittävät ja kokeilevat yhteistyössä.

  Mitä teemme?

  Opintokokonaisuuden kurssit suunnitellaan sisältämään useita eri kiertotalouden näkökulmia sekä hyödyntämään uusimpia pedagogisia opetusmenetelmiä ja mahdollisuuksien mukaan etäopetusta. Kurssien avulla kannustetaan opiskelijoita vuoropuheluun kurssilla olevien eri alojen opiskelijoiden kanssa.

  Mitkä kurssit ovat mukana?

  • Circular Economy Design Forum, 5 op (Aalto-yliopistossa)
  • Circular Economy for Energy Storage, 5 op (Aalto-yliopistossa)
  • Kestävä kehitys opetuksessa, 5 op (Helsingin yliopistossa)
  • Biorefineries, 5 op (Lappeenrannan yliopistossa)
  • Current issues in Enabling Technologies for Circular Economy, 5 op (Lappeenrannan yliopistoissa)
  • Environmental chemistry and ecology, 5 op (Oulun yliopistossa)
  • Environmental Load of Industry, 5 op (Oulun yliopistossa)
  • Kiertotalous yhteiskunnallisena muutoksena, 5 op (Itä-Suomen yliopistossa) (Aikaisempi kurssin nimi: Kiertotalouden politiikka, oikeus ja yhdyskunnat)


  Mitkä yliopistot ovat mukana?

  Opintokokonaisuus toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun ja kauppakorkeakoulun, Helsingin yliopiston kemian laitoksen, Itä-Suomen yliopiston historian- ja maantieteiden laitoksen, Lappeenrannan teknillisen yliopiston School of Engineering Sciencen sekä Oulun yliopiston ympäristö- ja kemiantekniikan yksikön kanssa.

  Kuinka hakea kursseille?

  Jos kurssin järjestäjä ei ole oma yliopistosi, toimi seuraavasti:

  • Hae opintokokonaisuuden kursseille JOOPAS-järjestelmässä 

  1. Valitse ensin sivuaine- ja verkosto-opinnot, ja valikosta Kiertotalouden monialainen opintokokonaisuus. 
  2. Valitse oma kotikorkeakoulusi ja kirjaudu järjestelmään. 
  3. Täytä järjestelmässä vaadittavat kohdat, liitä mukaan ajantasainen suoritusote ja lähetä hakemus. 

  • Voit hakea samalla lomakkeella opinto-oikeutta useammalle opintokokonaisuuden kurssille samassa verkostoyliopistossa. 
  • Jos valitset kursseja useammasta verkoston yliopistosta, täytä erikseen lomake kutakin yliopistoa varten. 
  • Hakemukset käsitellään järjestelmässä, ja kun päätös on tehty, saat siitä tiedon sähköpostiisi. 
  • Tarkempia tietoja hakemisesta omasta yliopistosta tai JOO-oikeuden hakuohjeesta
  • Jos haet opinto-oikeutta Itä-Suomen yliopiston (UEF) tarjoamille kursseille täytä paperilomake. Hakulomake käsitellään sekä kotiyliopistossa että kohdeyliopistossa. Varaa riittävästi aikaa (noin 1½-2 kuukautta) hakemuksen käsittelyyn. 

  1. Laadi opintosuunnitelma kotiyliopistosi ohjeen mukaan ja rakenna opinnot osaksi hopsiasi.
  2. Tutustu kohdeyliopiston JOO-ohjeisiin ja tarkista JOO-opintojen hakuajat tai jatkuvassa haussa opintojen alkamisajankohta. Itä-Suomen yliopiston hakuajat myöntökäsittelyyn päättyvät 30.4. ja 31.10.
  3. Toimita paperinen hakulomake kotiyliopistoosi puollettavaksi. Ilman puoltoa ei hakemustasi käsitellä kohdeyliopistossa. Puoltaessaan hakemustasi kotiyliopistosi hyväksyy suunnittelemasi opinnot osaksi tutkintoasi.
  4. Mikäli saat opinto-oikeuden kohdeyliopistoon, ilmoittaudu opintoihin kohdeyliopiston ohjeiden mukaan. Sinun tulee olla läsnäolevana myös Itä-Suomen yliopistossa JOO-opintojen suorittamisen aikana.
  • Itä-Suomen yliopiston opiskelijat hakevat kursseille paperisella hakulomakkeella, oman yliopiston ohjeiden mukaisesti.

  Lisätietoja

  Anna Danczak, university teacher

  anna.danczak@aalto.fi

  -----------------------


  Multidisciplinary Study Module in Circular Economy


  Five Finnish universities have developed a multidisciplinary study module that offers students of different universities new perspectives on circular economy and opportunities for deepening their competence within their own field.

  What is it about?

  We need open-minded experts who know how to operate on all different levels of the circular economy and are capable of collaborating with representatives of industry, decision-makers, research institutes and other organizations. The development of their competence will be supported by this versatile study module, which five universities have developed and are testing collectively.

  What do we do?

  The courses in the study module are designed to include several different circular economy perspectives and to use the latest pedagogical teaching methods and, as far as possible, remote teaching. The courses encourage students to engage in dialogues with students from different fields attending the same course.

  Which courses are in?

  • Circular Economy Design Forum, 5 cr (at Aalto university)
  • Circular Economy for Energy Storage, 5 cr (at Aalto university)
  • Kestävä kehitys opetuksessa, 5 cr (at the University of Helsinki)
  • Biorefineries, 5 cr (at Lappeenranta University of Technology)
  • Current issues in Enabling Technologies for Circular Economy, 5 cr (at Lappeenranta University of Technology)
  • Environmental chemistry and ecology, 5 cr (at the University of Oulu)
  • Environmental Load of Industry, 5 cr (at the University of Oulu)
  • Circular economy as societal change, 5 cr (at the University of Eastern Finland) (Course name freely translated from Finnish; the course is currently being translated into English)


  Which universities are participating?

  The study module is being implemented through co-operation between the Aalto University School of Chemical Engineering and the Aalto University School of Business, the Department of Chemistry at the University of Helsinki, the Department of Geographical and Historical Studies at the University of Eastern Finland, the School of Engineering Science at Lappeenranta University of Technology and the Unit of Environmental and Chemical Engineering at the University of Oulu.

  How to apply to courses?

  If the course is not organised by your home university, please follow the instructions below:

  • Apply to the study module courses in the JOOPAS system.  

  1. First choose the "Enroll to Network courses" option, and the choose the "Multidisciplinary Study Module in Circular Economy" from the drop-down list
  2. Choose your home university and sign-in to the system  
  3. Fill in the form, attach your up-to-date transcript, and send the application. 

  • You can use the same form to apply for a study right to several courses, as long as the courses are organised by the same university.
  • If you are applying for study right to several courses, which are organised by different universities, please fill in separate forms.
  • Applications will be processed in the system, and once the decision is made, you will be notified by email.
  • Please find more information about the application process from your home university or from the Flexible study rights instructions.
  • If applying for a study right for courses organised by the University of Eastern Finland (UEF), please fill in the paper form. . Your application will be processed by both your home university and target university. Reserve enough time for the application process (around 1½-2 months).
  1. Include the studies in your study plan at your home university.
  2. Check the JOO instructions of the target university and the application periods of the JOO studies or, in case of admissions open throughout the year, the time the studies begin. The application periods at the University of Eastern Finland end on 31 April and 31 October.
  3. Submit the paper application form to your home university for approval. Without approval, your application will not be processed by your target university. By supporting your application, your home university approves your planned studies as part of your degree.
  4. If you receive the right to study at the target university, register for the studies according to the instructions of the target university. You must also be an attending student at the University of Eastern Finland during your JOO studies.
  • Students at the University of Eastern Finland, please use the paper form and follow the UEF instructions.


  More information

  Anna Danczak, university teacher

  anna.danczak@aalto.fi


   

 • CHEM-E6215, Circular Economy Design Forum


  • How to design for recycling: products/processes/services
  • Multidisciplinary platform for innovation and added value business
  • Entrepreneurial mind-set in Circular Economy context


  Period: 03.03.2021 - 28.04.2021


  Registration: 01.02.2021 - 08.03.2021


  Intended learning outcomes:

  After the completion of the course the student has 

  - create their own prospective to circular economy and its relevance in the production and processing of metallic raw materials

  - developed entrepreneurial thinking from a circular economy perspective

  - modeled innovative recycling processes to determine their feasibility and environmental impact

  - applied their knowledge to design product/process/service for circular economy, aspects of economic analysis

  - worked in a multidisciplinary team

  Course description

  At this course the student conceptualize the role of a circular economy model for the production of raw materials. The students will work in groups and apply an entrepreneurial mind-set to solve an industry relevant project by developing a new process, product or system design and construct a business plan around it. The student groups will present their projects in front of a panel of experts.

  Course registration: Aalto WebOodi at: 01.02.21 - 08.03.21

  More information about the course at the MyCourses online learning platform.

  ECTS: 5 credits

  Course prerequisites: 

  The course is aimed at Sustainable Metals Processing Master and Doctoral students of the Aalto University School of Chemical Engineering (CHEM) and also at Creative Sustainability Master students of the Aalto University School of Business.

  In addition, students from other schools in Aalto are encouraged to participate, but in that case the teacher will provide additional material to cover the prerequisites. CHEM-E6130 Metal Recycling Technologies (5 cr) and CHEM-E6155 Circular Economy for Materials Processing (5 cr), recommended for students in Sustainable Metals Processing major. For others, a strong background in one’s own field (design, business, engineering, politics) is recommended.

  Language: English

  Distance learning: Most of the sessions will be organized online

  Responsible teacher: Anna Danczak: anna.danczak@aalto.fi
  Responsible professor: Rodrigo Serna: rodrigo.serna@aalto.fi 

 • Time and space

  07.09.2020 - 18.10.2020

  Intended learning outcomes: 

  At the end of this course the students are able to:

  • Identify circular economy concepts and the role of energy in recycling
  • Recognize the material choice effect to degradation mechanisms of the system
  • Develop new design for recycling approach for energy storage application and justify with scientific argumentation
  • Share ones professional expertise in an online team


  Content:

  At this course, the students learn the theoretical context of circular economy and how activity, durability and recyclability of an energy storage application will be effected by material selection. The students get to evaluate the whole life cycle of different solutions and their effect on recyclability. The students prepare different scenarios for future energy storage applications that will take into account circular economy aspects and designs for recycling.

  Teaching and learning methods, assessment:

  Online modules, Personal assignments, project work

  Course registration: Aalto WebOodi (for 2020, the registration has ended)
  More information about the course at the MyCourses online learning platform.

  ECTS: 5 credits

  Language: English

  Further Information: The course will be offered only as online module and does not require constant attendance. The course is multidisciplinary and students from different backgrounds are welcomed to the course.

  For more information about the course, please contact: annukka.santasalo@aalto.fi 

 • CHEM-E6235 Circular Economy for Materials Processing


  Period: 01.03.2021 - 29.03.2021


  Registration: 01.02.2021 - 08.03.2021


  Intended learning outcomes:

  After the completion of the course the student

  - can identify the different stakeholders in the circular economy and their particular roles

  - has methods to evaluate sustainability of materials and processes

  - recognize ways of enhancing sustainability in the processes for recycling products and materials


  Course description

  This course connects the different stakeholders, particularly business and consumers into circular economy development. It also provides a systemic approach and cooperation among actors operating in the supply chain with different themes:

  1)    The business landscape

  2)    The metal producing and recycling industry

  3)    Technologies and methods for enhancing sustainability

  Strategy transformation and cultural change


  Course registration: Aalto WebOodi at: 01.02.21 - 08.03.21

  More information about the course at the MyCourses online learning platform.

  ECTS: 5 credits

  Course prerequisites: 

  The course is aimed at Sustainable Metals Processing Master and Creative Sustainability Master students of the Aalto University School of Chemical Engineering (CHEM).

  In addition, students from other schools in Aalto are encouraged to participate, but in that case the teacher will provide additional material to cover the prerequisites. 

  CHEM-E6130 Metal Recycling Technologies (5 cr) and CHEM-E61 Circular Economy Design Forum (5 cr), recommended for students in Sustainable Metals Processing and Creative Sustainability major. For others, a strong background in one’s own field (design, business, engineering, mineral processing, mining is recommended.

  Language: English

  Distance learning: All sessions will be organized online

  Responsible teacher: Anna Danczak: anna.danczak@aalto.fi
  Responsible professor: Rodrigo Serna: rodrigo.serna@aalto.fi 

 • Kurssilla käsitellään kestävän kehityksen opetuksen keskeisiä sisältöjä opiskelijakeskeisestä näkökulmasta. Kurssi on suunnattu kestävän kehityksen opetuksesta tai viestinnästä kiinnostuneille opiskelijoille. Kurssi on suomeksi, mutta osa kurssilla käytetyistä materiaaleista on englanniksi. Katso tarkemmat kurssitiedot täältä

  Kurssin voi suorittaa etänä HY:n MOOC-alustalla, josta kurssi löytyy ajankohtaisten kurssien kohdalta. Sivustolta löydät kirjautumisohjeet kurssille. Kurssin voi suorittaa seuraavan kerran keväällä 2020.

   Kurssia koordinoi Jaana Herranen (jaana.herranen@helsinki.fi).

 • BJ02A1100 Biorefineries

  ECTS: 5

  Course prerequisites: Bachelor’s degree

  Language: English

  Distance learning: yes (only)

  Time and space

  The course is web based, totally distance learning. It will be available for students twice per academic year, in 2019-2020 on the periods

  02.09.19 -18.10.19

  07.01.20 -21.02.20

  To sign in LUT Moodle go to: https://moodle.lut.fi/login/lutlogin.html

  and select a course you'll participate


  Teachers

  PhD  Eeva Jernström

  PhD Maaret Paakkunainen, course coordinator


  Intended learning outcomes:

  By the end of the course, the student is expected to be able to

  • Understand the basic concept of a biorefinery and the various alternative concepts

  • Understand the main biorefining processes, e.g. kraft pulp process, production of biofuels, further processing of different bio-based raw materials.

  • Have general knowledge of current biorefinery products, their applicability to different end-uses

  • apply management and cooperation skills in implementation of project work in combined virtual and f2f working environment

  Course description

  The course covers the most typical biorefining-processes currently in use as well as some selected future processes. Topics include raw materials for biorefineries, processes and process conditions, most common biorefinery products and their end-uses. The course includes Moodle assignments and project work. The project work will be carried out individually or in small groups that will define their own target, and working methodology. The course is suitable for distance learning.

  Teaching and learning methods, assessment:

  Tutorials and workshops 5 h, 2nd period. Project work 50 h. Self Study of predefined material 75 h. Total workload 130 h.

  The course includes Moodle assignments and project work. The project work will be carried out individually or in small groups that will define their own target, and working methodology

  Grading 0-5, Moodle assignments 60 %, Project work 40 %.
 • BJ02A1500_04.03.2019

  Current issues in Enabling Technologies for Circular Economy (5 ECTS)

  Time and space

  04.03.2019- 30.04.2019

  LUT Moodle: BJ02A1500_04.03.2019  Current issues in Enabling Technologies for Circular Economy

  To sign in LUT Moodle go to: https://moodle.lut.fi/login/lutlogin.html  

   

  Responsible teachers

  Jutta Nuortila-Jokinen, Docent, DSci(Tech), Associate Professor, LUT

  Mari Kallioinen, Docent, DSci(Tech), Associate Professor LUT


  The intended learning outcomes

  By the end of the course, the students are expected to be able to:

  1. Understand basic concepts of circular economy (raw materials, processing, manufacturing until end-of-life recycling and reuse) and the drivers for change from linear to circular economy.
  2. Understand and evaluate the processing technologies of materials in context of circular economy.
  3. Recognize and compare impacts (environmental, economic and social) of processing technologies when assessing the current (linear) practice of material processing vs circular value chains.
  4. Apply the transferable skills of life cycle thinking (ecodesign) to evaluate processing technologies in circular value chains.  


  Contents

  The course will introduce the most important processing technologies that enable the implementation of circular economy, such as recycling and recovery as well as separation and purification technologies. The approach of the course is mainly solution based and thus aims to show practical examples on the utilization of different technologies in solving different kind of challenges in circular economy.  A special emphasis is laid on topical themes, such as recycling and upgrading of plastic, electric, packaging and textile waste as well as on the production of biofuels. The course will also introduce the concept of ecodesign as a tool to manage the complex value chains in circular economy.

  Teaching methods

  The course is executed fully on e-learning in a digital learning environment (Moodle).

  Teaching language

  The course will be held in English.

  Assessment scale and methods

  The students will prepare a team portfolio on one specific subject during this course that will be assessed. In the preparation and assessment of the portfolios peer and self-evaluation will be utilized. In addition, students will answer individually to 2 compulsory questions (in the beginning and in the end of the course). The assessment scale will be passed/failed.

  Course material

  The course material and the guidance to supplementary material is provided in connection with the different topics.


 • Credits: 5 ECTS credits / 135 hours of work

  Language:
  English

  Timing:  
  Contact the responsible teacher Virpi Väisänen virpi.vaisanen@oulu.fi            

  Learning outcomes:                   
  The student is able to identify the essential features of the environmental load in industrial sectors. He/she is able to explain the type, quality, quantity and sources of the emissions. The student is familiarized with the main emission control systems and techniques applied in industry. The student can explain the environmental management system of an industrial plant and is able to apply it to an industrial plant.

  Contents:               
  Individual work 135 h.

  Contacts:                    
  University teacher Virpi Väisänen virpi.vaisanen@oulu.fi