In English below

Viisi suomalaista yliopistoa ovat kehittäneet kiertotalouden monialaisen opintokokonaisuuden yhteistyössä Sitran kanssa. Opintokokonaisuus tarjoaa eri yliopistojen opiskelijoille uusia näkökulmia kiertotalouteen ja mahdollisuuksia syventää asiantuntemustaan omalla alallaan.

Mistä on kyse?

Tarvitsemme nuoria ennakkoluulottomia osaajia, jotka osaavat toimia kaikilla eri kiertotalouden tasoilla ja pystyvät tekemään yhteistyötä niin teollisuuden edustajien, päättäjien, tutkimuslaitosten kuin järjestöjenkin kanssa. Osaamisen kehittymisen mahdollistaa monipuolinen kiertotalouden opintokokonaisuus, jota viisi yliopistoa kehittävät ja kokeilevat yhteistyössä.

Mitä teemme?

Opintokokonaisuuden kurssit suunnitellaan sisältämään useita eri kiertotalouden näkökulmia sekä hyödyntämään uusimpia pedagogisia opetusmenetelmiä ja mahdollisuuksien mukaan etäopetusta. Kurssien avulla kannustetaan opiskelijoita vuoropuheluun kurssilla olevien eri alojen opiskelijoiden kanssa.

Mitkä kurssit ovat mukana?

 • Circular Economy Design Forum, 5 op (Aalto-yliopistossa)
 • Circular Economy for Energy Storage, 5 op (Aalto-yliopistossa)
 • Kestävä kehitys opetuksessa, 5 op (Helsingin yliopistossa)
 • Biorefineries, 5 op (Lappeenrannan yliopistossa)
 • Current issues in Enabling Technologies for Circular Economy, 5 op (Lappeenrannan ja Oulun yliopistoissa)
 • Environmental chemistry and ecology, 5 op (Oulun yliopistossa)
 • Environmental Load of Industry, 5 op (Oulun yliopistossa)
 • Kiertotalous yhteiskunnallisena muutoksena, 5 op (Itä-Suomen yliopistossa)
Katso tarkemmat kurssitiedot täältä!

Mitkä yliopistot ovat mukana?

Opintokokonaisuus toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun ja kauppakorkeakoulun, Helsingin yliopiston kemian laitoksen, Itä-Suomen yliopiston historian- ja maantieteiden laitoksen, Lappeenrannan teknillisen yliopiston School of Engineering Sciencen sekä Oulun yliopiston ympäristö- ja kemiantekniikan yksikön kanssa.

--------------------------

Multidisciplinary Study Module in Circular Economy


Five Finnish universities have developed a multidisciplinary study module that offers students of different universities new perspectives on circular economy and opportunities for deepening their competence within their own field.

What is it about?

We need open-minded experts who know how to operate on all different levels of the circular economy and are capable of collaborating with representatives of industry, decision-makers, research institutes and other organizations. The development of their competence will be supported by this versatile study module, which five universities have developed and are testing collectively.

What do we do?

The courses in the study module are designed to include several different circular economy perspectives and to use the latest pedagogical teaching methods and, as far as possible, remote teaching. The courses encourage students to engage in dialogues with students from different fields attending the same course.

Which courses are in?

 • Circular Economy Design Forum, 5 cr (at Aalto university)
 • Circular Economy for Energy Storage, 5 cr (at Aalto university)
 • Kestävä kehitys opetuksessa, 5 cr (at the University of Helsinki)
 • Biorefineries, 5 cr (at Lappeenranta University of Technology)
 • Current issues in Enabling Technologies for Circular Economy, 5 cr (at Lappeenranta University of Technology and the University of Oulu)
 • Environmental chemistry and ecology, 5 cr (at the University of Oulu)
 • Environmental Load of Industry, 5 cr (at the University of Oulu)
 • Circular economy as societal change, 5 cr (Itä-Suomen yliopistossa) (Course name freely translated from Finnish; the course is currently being translated into English)

Find course details here!

Which universities are participating?
The study module is being implemented through co-operation between the Aalto University School of Chemical Engineering and the Aalto University School of Business, the Department of Chemistry at the University of Helsinki, the Department of Geographical and Historical Studies at the University of Eastern Finland, the School of Engineering Science at Lappeenranta University of Technology and the Unit of Environmental and Chemical Engineering at the University of Oulu.