Topic outline

 • Tervetuloa avoimelle verkkokurssille Opitaan teknologiaa! Maksuton verkkokurssi soveltuu kaikille teknologiakasvatuksesta kiinnostuneille. Kurssin suorittaminen edellyttää noin 25–50 tuntia työskentelyä. Voit suorittaa kurssin suomeksi tai ruotsiksi. Katso alla olevalta videolta tarkemmin verkkokurssin sisällöstä ja toteutuksesta.

  Välkommen till den öppna webbkursen Vi lär oss teknologi! Den avgiftsfria webbkursen lämpar sig för alla som är intresserade av teknologifostran. Kursen kräver cirka 25–50 timmars arbete. Kursen kan genomföras på finska eller svenska. Titta på videon nedan för mer information om innehållet och genomförandet av webbkursen.  Aloita kurssi kirjautumalla Aalto Open Learning alustalle ja liity kurssialueelle. Tämän jälkeen voit aloittaa kurssin suorittamisen. Aloita kohdasta STARTTI ja suorita sen jälkeen  sivun vasemmasta laidasta löytyvät moduulit 1–4 numerojärjestyksessä. Viimeiseksi suorita kohdasta MAALI löytyvä lopputehtävä.

  Starta kursen genom att logga in på Aalto Open Learning-plattformen och gå med i kursområdet. Du kan sedan börja slutföra kursen. Börja med att klicka på STARTA och slutför sedan modulerna 1–4, hittas på vänstra sidan av hemsidan, i numerisk ordning. Därefter klickar du på MÅL och slutför uppgifterna.

  Verkkokurssin suorittamisesta ei saa opintopisteitä. Monialainen teknologiakasvatus -opintojakson osallistujat suorittavat verkkokurssin syyskuun loppuun mennessä. Muille kurssi on avoinna 15.8.-15.12. 

  Webbkursen genomföras självständigt utan studiepoäng. Deltagare i studieavsnittet Mångvetenskaplig teknologifostran slutför webbkursen före slutet av september. För andra deltagare är kursen öppen från 15/8 till 15/12.

  Kiitos, että olet mukana! Tack för att du deltar!

  Verkkokurssi on toteutettu Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteistyönä. Webbkursen har förverkligats i samarbete mellan Aalto-universitetet och Helsingfors universitet.

  Vastuuopettajat, ansvariga lärare:

  Apulaisprofessori, biträdande professor Kaiju Kangas, Helsingin yliopisto, Helsingfors universitetet (kaiju.kangas[at]helsinki.fi)

  Työelämäprofessori, arbetslivsprofessor Maria Clavert, Aalto-yliopisto, Aalto-universitetet (maria.clavert[at]aalto.fi)

  Kurssin suorittamiseen liittyvissä käytännön kysymyksissä voit olla yhteydessä tohtorikoulutettava Hanna Aarnioon, Aalto-yliopisto (hanna.aarnio[at]aalto.fi). Gällande praktiska detaljer kontakta doktorand Hanna Aarnio, Aalto-universitetet (hanna.aarnio[at]aalto.fi). • Teknologiakasvatuksen tärkein tehtävä on innostaa lapsia ja nuoria kiinnostumaan teknologioiden mahdollisuuksista. Avaintekijänä tässä on teknologiakasvattajan oma innostuminen. Tällä verkkokurssilla löydät oman kiinnostavan näkökulman teknologiakasvatukseen ja saat valmiuksia innostuksen välittämiseen eteenpäin. 

  Tervetuloa mukaan! Aloita verkkokurssi esittäytymistehtävällä.


  OpiT!-tiimi
  Opettajien esittelyt
 • Den viktigaste uppgiften med teknologifostran är att inspirera barn och ungdomar att intressera sig för teknologins möjligheter. Nyckeln till detta är teknologifostrarens egen entusiasm. I denna webbkurs hittar du ett eget intressant perspektiv på teknologifostran och får kapacitet att förmedla entusiasm.

  Välkommen! Starta webbkursen med att introducera dig själv.


  OpiT!-teamet
  OpiT!-teamet
   
 • Tässä moduulissa on kaksi videota: Johdatus monialaiseen teknologiakasvatukseen sekä Tiede, taide & teknologia. Katso molemmat videot ja tee moduulin tehtävä 1.


  Video 1. Johdatus monialaiseen teknologiakasvatukseen (apulaisprofessori Kaiju Kangas, Helsingin yliopisto)


  Video 2. Tiede, taide ja teknologia (yliopistonlehtori Tomi Slotte Dufva, Aalto-yliopisto)  Tutustu tarkemmin luennoitsijoihin:
  apulaisprofessori Kaiju Kangas
  yliopistonlehtori Tomi Slotte Dufva
 • Denna modul har två videor: Johdatus monialaiseen teknologiakasvatukseen sekä Tiede, taide & teknologia. Titta på båda videorna och gör uppgift 1.


  Video 1. Johdatus monialaiseen teknologiakasvatukseen (biträdande professor Kaiju Kangas, Helsingfors universitet)


  Video 2. Tiede, taide ja teknologia (universitetslektor Tomi Slotte Dufva, Aalto-universitetet)  Bekanta dig närmare med föreläsarna:
  biträdande professor Kaiju Kangas

 • Tässä moduulissa on kaksi videota: Miksi kouluissa tarvitaan luovaa ongelmanratkaisua sekä luovaa ideointia? ja Ideointimenetelmistä. Katso molemmat videot ja tee moduulin tehtävä 2.


  Video 3. Miksi kouluissa tarvitaan luovaa ongelmanratkaisua sekä luovaa ideointia? (professori Jari Lavonen, Helsingin yliopisto)


  Video 4. Ideointimenetelmistä (professori Jari Lavonen, Helsingin yliopisto)  Tutustu tarkemmin luennoitsijaan: professori Jari Lavonen
 • Denna modul har två videor: Miksi kouluissa tarvitaan luovaa ongelmanratkaisua sekä luovaa ideointia? ja Ideointimenetelmistä. Titta på båda videorna och gör uppgift 2.


  Video 3. Miksi kouluissa tarvitaan luovaa ongelmanratkaisua sekä luovaa ideointia? (professor Jari Lavonen, Helsingfors universitet)


  Video 4. Ideointimenetelmistä (professor Jari Lavonen, Helsingfors universitet)  Läs mer om föreläsaren: professor Jari Lavonen

 • Tässä osiossa on luentovideo Teknologiakasvatuksen opetus ja oppiminen  sekä esimerkkivideoita teknologiakasvatuksen toteutuksista eri kouluasteilla. Katso luentovideo sekä vähintään kaksi esimerkkivideota. Tee lopuksi moduulin tehtävä 3.


  Video 5: Teknologiakasvatuksen opetus ja oppiminen (apulaisprofessori Kaiju Kangas, Helsingin yliopisto)


  ESIMERKKIVIDEOT

  Korkeakoulu: Aaltonaut - monialainen yhteisopetus korkeakoulussa, miten ja miksi toteuttaa? (vanhempi yliopistonlehtori Elina Kähkönen, Aalto-yliopisto)
  osa 1


  osa 2


  Yläkoulu: Teknologia osana muotoilua (kuvataideopettaja Henna Haavisto & käsityönopettaja Mika Kähkönen, Aurinkolahden peruskoulu)


  Alakoulu: E-tekstiiliprojekti (käsityönopettaja Pilvi Ahtinen, Arabian peruskoulu)


  Esiopetus: Voimahahmo-projekti (yliopistonlehtorit Marja-Leena Rönkkö & Virpi Yliverronen, Turun yliopisto) 


  Kaikki koulutusasteet: Aalto-yliopisto Juniorin monialainen teknologiakasvatus (koordinaattori Riikka Keto-Tokoi, Aalto-yliopisto) 


 • I detta avsnitt ingår en föreläsningsvideo Teknologiakasvatuksen opetus ja oppiminen och exempelvideor om genomförandet av teknologifostran på olika utbildningsnivåer. Titta på föreläsningsvideon och minst två exempelvideor. Utför slutligen uppgift 3


  Video 5: Teknologiakasvatuksen opetus ja oppiminen (biträdande professor Kaiju Kangas, Helsingfors universitet)


  EXEMPEL PÅ VIDEOR

  Universitet: Aaltonaut - monialainen yhteisopetus korkeakoulussa, miten ja miksi toteuttaa? (universitetslektor Elina Kähkönen, Aalto-universitetet)
  del 1


  del 2


  Gymnasieskola: Teknologia osana muotoilua (bildkonstlärare Henna Haavisto & hantverkslärare Mika Kähkönen, Aurinkolahden peruskoulu)


  Grundskola: E-tekstiiliprojekti (hantverkslärare Pilvi Ahtinen, Arabian peruskoulu)


  Förskola: Voimahahmo-projekti (universitetslektorerna Marja-Leena Rönkkö & Virpi Yliverronen, Åbo universitet


  Alla utbildningsnivåer: Aalto-yliopisto Juniorin monialainen teknologiakasvatus (koordinator Riikka Keto-Tokoi, Aalto-universitetet) 
  Uppgift 3. Processmodeller i teknologifostran • Tässä moduulissa on luentovideo Uutta luovan oppimisen teknologiaulottuvuudet sekä esimerkkivideoita erilaisista teknologisista välineistä ja niiden käytöstä. Katso luentovideo sekä jokaiseen teknologiaulottuvuuteen liittyen vähintään yksi esimerkkivideo. Tee lopuksi tehtävä 4.


  Video 6: Uutta luovan oppimisen teknologiaulottuvuudet (apulaisprofessori Kaiju Kangas, Helsingin yliopisto)  ESIMERKKIVIDEOT 

  Muoto: 3D-mallinnus ja Tinkercad (tohtorikoulutettava Tommi Sappinen, Aalto-yliopisto)


  Toiminta: Ilmapalloinnovaatiot (yliopistonlehtori Kati Sormunen, Helsingin yliopisto)

  HUOM. Video on suomenkielinen ja tekstitys on poikkeuksellisesti saatavilla ainoastaan englanniksi.


  Toiminta: E-tekstiilit (tohtorikoulutettava Niina Niinimäki, Helsingin yliopisto)


  Toiminta: Katapultti (projektisuunnittelija Asta Ansolahti, Innokas-verkosto, Helsingin yliopisto)


  Äly: LEGO EV3 -robotti (käsityönopettaja Pilvi Ahtinen, Arabian peruskoulu)


  Äly: Micro:bit (koordinaattori Riikka Keto-Tokoi, Aalto-yliopisto)


  Äly: Circuit Playground Express (tohtorikoulutettava Niina Niinimäki, Helsingin yliopisto)


  Äly: Arduino (koordinaattori Riikka Keto-Tokoi, Aalto-yliopisto)


  Tekniikat ja materiaalit: Vinyylileikkuri (tohtorikoulutettava Niina Niinimäki, Helsingin yliopisto)


  Tekniikat ja materiaalit: 3D-printtaus ja laserleikkaus (Erwin Laiho, Aalto-yliopisto)


  Dokumentointi: ePortfolio (käsityönopettaja Auli Saarinen & Helmi, Aurinkolahden peruskoulu)

 • Denna modul innehåller en föreläsningsvideo Uutta luovan oppimisen teknologiaulottuvuudet samt exempelvideor om olika teknologiska verktyg och deras användning. Titta på föreläsningsvideon och minst en exempelvideo för varje teknologidimension. Slutligen, gör uppgift 4.


  Video 6: Uutta luovan oppimisen teknologiaulottuvuudet (biträdande professor Kaiju Kangas, Helsingfors universitet)  EXEMPEL PÅ VIDEOR

  Form: 3D-mallinnus ja Tinkercad (doktorand Tommi Sappinen, Aalto-universitetet)


  Aktiviteter: Ilmapalloinnovaatiot (universitetslektor Kati Sormunen, Helsingfors universitet)

  OBS!. Videon är på finska och undertexterna är undantagsvis endast tillgängliga på engelska.


  Aktiviteter: E-tekstiilit (doktorand Niina Niinimäki, Helsingfors universitet)


  Aktiviteter: Katapultti (projektplanerare Asta Ansolahti, Innokas Nätverk, Helsingfors universitetet)


  Intelligens: LEGO EV3 -robotti (hantverkslärare Pilvi Ahtinen, Arabian peruskoulu)


  Intelligens: Micro:bit (koordinator Riikka Keto-Tokoi, Aalto-universitetet)


  Intelligens: Circuit Playground Express (doktorand Niina Niinimäki, Helsingfors universitetet)


  Intelligens: Arduino (koordinator Riikka Keto-Tokoi, Aalto-universitetet)


  Tekniker och material: Vinyylileikkuri (doktorand Niina Niinimäki, Helsingfors universitetet)


  Tekniker och material: 3D-printtaus ja laserleikkaus (Erwin Laiho, Aalto-universitetet)


  Dokumentation: ePortfolio (hantverkslärare Auli Saarinen & Helmi, Aurinkolahden peruskoulu)  Uppgift 4. Teknologins dimensioner • Olet nyt suorittanut verkkokurssin moduulit 1-4. Onnittelut! 

  Maaliin pääset, kun palautat lopputehtävän.


  Verkkokurssi on osa Monialainen teknologiakasvatus -opintojaksoa, mutta sen voi suorittaa myös itsenäisesti ilman opintopisteitä. Mikäli haluat opintopisteet verkkokurssista, ilmoittaudu mukaan Monialainen teknologiakasvatus -opintojaksolle (5 op).


  Monialainen teknologiakasvatus opintojakso kuuluu OpiT! - Opitaan teknologiaa! ohjelmaan, johon sisältyvät myös opintojaksot Tiimiopettajuus teknologiakasvatuksessa (5 op) ja Teknologiakasvatus ilmiölähtöisessä opetuksessa (5 op).

 • Du har nu avlagt webbkursens moduler 1-4. Grattis! 

  Du når målet när du returnerar den slutuppgift.


  Webbkursen är en del av studieavsnittet Mångvetenskaplig teknologifostran, men den kan också genomföras självständigt utan studiepoäng. Om du vill ha studiepoäng, anmäl dig till studieavsnittet Mångvetenskaplig teknologifostran (5 sp).


  Studieavsnittet Mångvetenskaplig teknologifostran är en del av programmet OpiT! - Vi lär oss teknologi, som även omfattar studieavsnitten Teamundervisning i teknologifostran (5 sp) och Teknologifostran i fenomenbaserat lärande (5 sp).


  Slutuppgift. OpiT!-hippunen

 • YLEISTÄ

  Kenelle verkkokurssi soveltuu?

  Verkkokurssi on avoin kaikille, mutta se on suunnattu erityisesti esi- ja perusopetuksen sekä lukion opettajille, opettajaopiskelijoille ja teknologiaopiskelijoille.

  Saako verkkokurssista opintopisteitä?

  Verkkokurssista ei saa opintopisteitä. Monialainen teknologiakasvatus –opintojakson osallistujat saavat opintopisteet, kun verkkokurssin ja kontaktiopetuksen kaikki osuudet on suoritettu.

  Onko kurssin suorittaminen aikataulutettu?

  Kurssialue on auki 15.8.–15.12, jolloin moduulit ja niihin liittyvät tehtävät voi suorittaa omaan tahtiin.

  HUOM! Monialainen teknologiakasvatus -opintojakson osallistujat suorittavat verkkokurssin syyskuun loppuun mennessä.

  Mitä verkkokurssin suorittaminen vaatii?

  Verkkokurssin suorittaminen vaatii kaikkien osioiden (STARTTI, moduulit 1-4 ja MAALI) materiaaleihin perehtymisen ja niihin liittyvien tehtävien palauttamisen. Kurssin suorittaminen edellyttää noin 25–50 tuntia työskentelyä.

  Miten voin jatkaa teknologiakasvatuksen opintoja verkkokurssin jälkeen?

  Verkkokurssin lisäksi kannattaa ilmoittautua Monialainen teknologiakasvatus -opintojaksolle, joka on osa Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston OpiT!-teknologiakasvatusohjelmaa. OpiT!-ohjelma kestää yhden lukuvuoden ja muodostuu kolmesta viiden opintopisteen laajuisesta opintojaksosta. Ohjelman voi suorittaa kokonaan tai valita vain itseä kiinnostavat opintojaksot. Suosittelemme opintojaksojen suorittamista järjestyksessä.

  En pysty palauttamaan verkkokurssin tehtäviä. Mitä teen?

  Kokeile kirjautua Aalto OpenLearning -alustalle ja sen jälkeen liittyä kurssialueelle. Kurssialueelle liittymiseen ei tarvita kurssiavainta. Jatkossa aina, kun haluat palauttaa tehtäviä kurssialueella, muista ensin kirjautua sisään OpenLearningiin.

  Kehen voin olla yhteydessä, jos kurssin aikana tulee kysyttävää?

  Kurssin suorittamiseen liittyvissä käytännön kysymyksissä voit olla yhteydessä tohtorikoulutettava Hanna Aarnioon (hanna.aarnio[at]aalto.fi). Kurssin vastuuopettajat ovat apulaisprofessori Kaiju Kangas (kaiju.kangas[at]helsinki.fi) ja työelämäprofessori Maria Clavert (maria.clavert[at]aalto.fi).


  VIDEOISTA

  Miten saan videon tekstitykset näkymään, jos ne eivät näy valmiiksi? Miten voin piilottaa videon tekstitykset?

  Videon alalaidasta löytyy CC-kuvake, jota klikkaamalla voit valita näkyvätkö tekstitykset.

  1. Tekstitykset näytetään, kun CC-kuvake on aktivoitu.

  Videon tekstitykset näkyvät, kun CC-kuvake on aktivoitu.

  2. Tekstitykset ovat piilossa, kun CC-kuvake ei ole aktiivinen.

  Videon tekstitykset voi piilottaa CC-kuvakkeesta.


  Miten voin vaihtaa videon tekstityksen kieltä?

  Videoihin on saatavilla tekstitykset pääsääntöisesti suomeksi ja ruotsiksi. Tekstitys toimii parhaiten, kun katsot videon suoraan Panopto-palvelussa. Kielen vaihtaminen onnistuu seuraavasti.

  1. Avaa video Panopto-palvelussa klikkaamalla videon alalaidassa näkyvää nuolta.

  Aloita klikkaamalla videon alalaidassa näkyvää nuolta.

  2. Klikkaa valikon "Captions" -kohtaa, jotta pääset vaihtamaan kieltä.

  Klikkaa Captions

  3. Tässä näkymässä voit klikkaamalla valita tekstityksen kieleksi suomen tai ruotsin. Kun käynnistät videon, tekstityksen pitäisi näkyä valitsemallasi kielellä.

  Tässä näkymässä voit klikkaamalla vaihtaa kieleksi suomen tai ruotsin


 • ALLMÄNT

  För vem lämpar sig webbkursen?

  Webbkursen är öppen för alla, men den riktar sig specifikt till förskole-, grundskole- och gymnasielärare, lärarstuderande och teknologistuderande.

  Får man studiepoäng för webbkursen?

  Webbkursen genomföras självständigt utan studiepoäng. Studiepoängen tilldelas deltagare i studieavsnittet Mångvetenskaplig teknologifostran när alla delar av webbkursen och kontaktundervisningen har slutförts.

  Är kursen schemalagd?

  Kursområdet är öppet från 15/8 till 15/12, då kan du slutföra modulerna och till dem relaterade uppgifter i din egen takt. 

  Obs! Deltagarna i Mångvetenskaplig teknologifostran kommer att slutföra webbkursen före slutet av september.

  Vad krävs för att slutföra webbkursen?

  För att slutföra webbkursen måste du bekanta dig med materialen i alla avsnitt (START, modulerna 1–4 och MÅL) och returnera uppgifterna relaterad med dem. Det krävs ca 25–50 timmars arbete för att genomföra kursen.

  Kur kan jag fortsätta mina studier i teknologifostran efter webbkursen?

  Utöver webbkursen är det värt att delta i studieavsnittet Mångvetenskaplig teknologifostran, som är en del av Aalto-universitetets och Helsingfors universitets OpiT! -teknologifostranprogram. OpiT! -programmet varar ett läsår och består av tre studieavsnitt omfattande fem studiepoäng var. Programmet kan slutföras i sin helhet eller du kan välja endast de studieavsnitt som intresserar dig. Vi rekommenderar att du slutför studieavsnitten i ordningsföljd.

  Returnering av uppgifter fungerar inte. Vad ska jag göra?

  Logga in på Aalto OpenLearning-plattformen och gå i kursområdet. Du behöver inte en kursnyckel. I framtiden, när du vill returnera uppgifter i kursområdet, logga in på OpenLearning först.

  Vem kan jag kontakta om jag har några frågor under kursens gång?

  Gällande praktiska detaljer om avläggande av kursen kan du kontakta doktorand Hanna Aarnio (hanna.aarnio[at]aalto.fi). Kursens ansvarslärare är biträdande professor Kaiju Kangas (kaiju.kangas[at]helsinki.fi) och arbetslivsprofessor Maria Clavert (maria.clavert[at]aalto.fi).


  OM VIDEOR

  Hur får jag videoundertextarna fram om de inte redan visas? Hur döljer jag videoundertextarna?

  Längst ner i videon hittar du en CC-ikon, som du kan klicka på för att välja om undertexter ska visas.

  1. Undertexter visas när CC-ikonen är aktiverad.

  Videon tekstitykset näkyvät, kun CC-kuvake on aktivoitu.

  2. Undertexter döljs när CC-ikonen inte är aktiv.

  Videon tekstitykset voi piilottaa CC-kuvakkeesta.


  Hur kan jag ändra språkvalet för videoundertexterna?

  Undertexter finns främst på finska och svenska. Undertexter fungerar bäst när du tittar på en video direkt på Panopto. Så här ändrar du språkvalet.

  1. Klicka på pilen längst ner i videon för att öppna videon i Panopto.

  Aloita klikkaamalla videon alalaidassa näkyvää nuolta.

  2. Klicka på "Captions" i menyn för att ändra språkvalet.

  Klikkaa Captions

  3. I den här vyn kan du genom att klicka välja undertextspråket till finska eller svenska. När du startar en video borde undertexten visas på det språk du valt.

  Tässä näkymässä voit klikkaamalla vaihtaa kieleksi suomen tai ruotsin