Osion kuvaus

 • STACK-tehtävä tarkastaa itsensä automaattisesti ja antaa vastauksen perusteella palautetta tehtävän tekijälle. STACK-tehtävä on tarkka siitä, miten kysymykseen vastataan. Koska tarkistuksen suorittaa tietokoneohjelma, voi pienikin virhe vastauksessa aiheuttaa sen, että ohjelma tulkitsee vastauksen vääräksi. Lue siis tarkasti aina vastausohjeet, mikäli sellaiset on annettu. Jos tarkempia vastausohjeita ei ole annettu, anna vastaus aina tarkkana arvona. Monissa tehtävissä esimerkiksi desimaalimuodossa vastaaminen on kielletty ja vastaus tulee antaa murtolukuna!

  Tehtävissä käytetään satunnaistettuja arvoja. Siksi omat tehtäväsi ovat todennäköisesti erit kuin kaverilla. Tehtävät on tarkastettu huolella, mutta muun muassa satunnaistuksista johtuen jotain erikoisuuksia voi tehtävistä löytyä. Jos törmäät mielestäsi virheeseen, ota rohkeasti yhteyttä, niin korjataan asia.

  STACK-tehtävät on suunniteltu siten, että tehtävä lasketaan paperille, ja vastaus tarkastetaan tietokoneella. Tehtävissä ei ole erikseen eritelty, koska tulee käyttää laskinta ja koska tehtävät on tarkoitettu päässä laskettaviksi. Asian päättäminen on jätetty opiskelijan vastuulle, eli harkitse aina tarkkaan, tarvitsetko todella laskinta!

  Jos on kysyttävää tehtävistä, malliratkaisuista tai mistään muusta tehtäviin liittyvästä asiasta, niin ole rohkeasti yhteydessä!

  Vastauksen kirjoittaminen

  Kun tietokoneella kirjoitetaan matematiikkaa, ei voida luonnollisestikaan kirjoittaa samalla tavalla kuin käsin. Tietokoneella kirjoitettaessa tulee tuntea oikea syntaksi. STACK-tehtävään vastatessa näet aina, miten ohjelma tulkitsee vastauksesi. Tämä kannattaa aina tarkastaa, ettei vastaus mene väärin esimerkiksi unohtuneiden sulkeiden vuoksi. Alla on listattu STACK-tehtävissä tarvittavia komentoja.

  desimaalipilkku \(.\) .
  kertomerkki \(a \cdot b\) a*b
  potenssi \(a^{b+c}\) a^(b+c)
  Neperin luku \(e\) e
  pii \( \pi \) pi
  trigonometriset funktiot \( \sin{a}, \cos(b), \tan(c) \) sin(a), cos(b), tan(c)
  neliöjuuri \( \sqrt{a} \) sqrt(a)
  itseisarvo \( |a| \) |a| tai abs(a)
  luonnollinen logaritmi \( \ln(a) \) ln(a) tai log(a)

  Huomaa erityisesti, että desimaalipilkku kirjoitetaan pisteenä ja trigonometriset funktiot lukevat vastauksen radiaaneina. Tämän lisäksi kaikkien termien välissä tulee käyttää kertomerkkiä, eli vastaukseen ei kirjoiteta 2x, vaan 2*x.

  Täältä löydät vielä yksityiskohtaisempia ohjeita, jos jokin askarruttaa.