Sivunumerointi ja sivupohjat (5:47)

0:11 Master pages (Sivupohjat)
0:35 Sivupohjien muokkaaminen
1:22 Sivunumerointi
2:55 Sivunumeroiden asettelu
3:45 Tekstiä sivunumeron kanssa
4:10 Sivunumeroinnin poistaminen ("None" -sivu)
4:40 Uusien sivupohjien tekeminen ja käyttäminen

Last modified: Friday, 16 August 2013, 1:54 PM