Oppimateriaalia voi käyttää hyväkseen Tieto- ja viestintätekniikan perusteet -kurssin itsenäisessä suorittamisessa

Asiasanat: Adobe Photoshop, Word, Adobe Indesign, Adobe Bridge, Camera Raw