Raw-kuvan tallentaminen ja avaaminen Photoshopissa (2:28)


0:08 Raw-kuvan tallentaminen .jpg-versiona
1:26 Raw-kuvan avaaminen Photoshopissa

Last modified: Friday, 16 August 2013, 2:35 PM