Työkalut ja Basic-säädöt (8:55)



0:08 Raw-perusteet
0:55 Käyttöliittymä
1:15 Zoomaus ja kuvassa liikkuminen
1:58 Histogrammi
2:37 Shadow ja Highlight clipping warning (ali- ja ylivalottuneen kuvan varoitus)
3:43 Valkotasapaino
4:44 Valotuksen säädöt
5:20 Yli- ja alovalottuneiden kuvien korjaukset
5:57 Clarity (hieman epätarkan kuvan tarkennus)
6:34 Vibrance ja Saturation (värien vivahteikkuus ja kylläisyys)
6:46 Rajaustyökalu

Last modified: Friday, 16 August 2013, 2:35 PM