Perusteet, peittävyys, Blending mode, Maskit (8:03)

0:08 Layereiden perusteet
1:15 Uuden layerin luonti
2:00 Layer-paneelin osat
2:44 Layerin liikuttaminen
3:10 Layereiden järjestyksen muuttaminen
3:50 Layereiden lukitseminen
4:42 Lukitse näkymättömät pikselit
5:44 Opacity (peittävyys) ja Blending mode (sekoitussuhde)
6:28 Layer-tyylit

Maskit

Last modified: Friday, 16 August 2013, 2:34 PM