Keramiikkauunit ja niiden polttotavat


Uuneja ja polttotapoja on useita, mutta kaikilla uuneilla on joitain yhteisiä peruselementtejä: lämmön lähde, hyvin eristetty tulenkestävä rakenne ja tapa hallita ilman sisääntuloa. Ainoat poikkeukset ovat esimerkiksi maakuoppapolton tyyppiset primitiiviset matalapoltot, joissa poltto tapahtuu ympäristöstä löydettyjen materiaalien avulla. Tyypillisiä keramiikan polttoon tarkoitettuja uuneja ovat sähköuuni, kaasu-uuni, puu-uuni ja raku-uuni.

Poltto voi olla joko hapettava tai pelkistävä. Hapettavassa poltossa uunin sisällä on koko ajan happea eikä sitä suljeta missään vaiheessa pois. Sähköuunissa poltto on hapettava. Pelkistävässä poltossa hapen tulo uunin sisälle estetään, jolloin uunin sisällä muodostuu hiilidioksidin lisäksi häkää. Häkä pyrkii sitomaan itseensä happea ja ottaa sen itseensä tietyistä metallioksideista. Helposti happiatomin luovuttavia metallioksideja ovat rauta (Fe2O3) ja kupari (CuO).

Alla on kuvattuna rautaoksidin reaktio pelkistyspoltossa:

raudan pelkistyminen

Uuneissa, joissa on liekki (kaasu- ja puu-uuni), hapen tulo estetään sulkemalla ilma-aukot. Sähköuunissa hapen tuloa ei pysty sulkemaan mutta pelkistyksen voi suorittaa poikkeustapauksessa lisäämällä uuniin savua muodostavaa materiaalia tai lasitukseen piikarbidijauhetta.


Uunihuone, jossa on erilaisia keramiikkauuneja.


Kuva

Lautenbacher, Nathalie. Uunihuone.