Raaka-ainesäkki


Keramiikan massa- ja lasiteraaka-aineet

Keramiikan raaka-aineet jaetaan kahteen pääryhmään sen mukaan, miten ne vaikuttavat savimassan ja lasitteen ominaisuuksiin:

Plastiset raaka-aineet

  • Saven hienojakoisin aines
  • Hyvä muovautuvuus
  • Hyvä kuivalujuus
  • Hidastaa kuivumista → sitoo vettä itseensä
  • Kiinnittävät lasitteen esineen pintaan

Epäplastiset raaka-aineet

  • Karkeampijakoinen aines
  • Parantavat työstettävyyttä
  • Laihduttavat liian lihavaa savea → pienentää kuivumiskutistumista
  • Aukaisevat massaa → nopeuttaa kuivumista
  • Pääasialliset lasitteen raaka-aineet

Kuva
Lautenbacher, Nathalie. Raaka-ainesäkki.