Temmoku


Temmoku-lasite on vanha japanilainen tuhka- ja matalanpolton savilasitteen yhdiste. Temmoku- tai tenmoku-nimi tulee sanoista Tien Mu, joka tarkoittaa taivaan silmää. Mikroskoopilla katsottuna lasite on kuin öinen tähti taivas. Lasitteen raaka-aineena käytetään korkeassa lämpötilassa sulavaa matalanpolton savea, joka sisältää suuren määrän rautaoksidia ja alkaleja.

Pestyä puutuhkaa käytetään sulatteena. Rautaoksidin piidioksidin määrät lisääntyvät tuhkasta ansiosta mutta vesiliukoisia alkaleja säädellään tuhkaa pesemällä. Temmoku-lasitteen väri on mustan ruskea tai täysin musta, jolloin mustassa pinnassa on hopeanvärisiä metallisia pieniä kiteitä. Lasitteet muuttuvat poltto-olosuhteiden mukaan. On vaikea valmistaa luonnon raaka-aineista täysin samanlaisina toistuvia lasitteita.

Temmoku-lasitteita imitoidaan paljon ja mustan vaikutus saadaan aikaan tavallisissa maasälpälasitteessa lisäämällä eri metallioksideja. Käytettyjen metallioksidien määrät vaikuttavat lasitteen koostumuksen mukaan mustan sävyihin. Mustat värisävyt syvenevät, jos lasitteiden alla on ohut kerros rautapitoista tai valkoista savilietettä eli engobea.

Kiinan ja Japanin lasitteiden historiaan kuuluvat Temmoku-lasitteen läheiset variaatio. Näitä ovat esimerkiksi jäniksenkarva- (Hare's fur) ja öljyläikkä- (The Oil spot) lasitteet. Näille lasitteille tyypilliset pintakuviot syntyvät polton aikana, kun paksun lasitteen valuvasta liikkeestä muodostuvat kiteiset viirut sekä rautaoksidin kiteytymisestä aiheutuvat täplät ja rengaskuviot. Pitkän ja hitaan jäähtymisprosessin aikana rautaoksidi kiteytyy renkaanmuotoisiksi kasautumiksi, joita kutsutaan nimellä The Oil spot.

Edellä mainittujen lasitteiden raaka-aineena on ollut usein matalanpolton savi ja puutuhka yhdessä sekä kalsiumyhdisteet. Rautapitoisten kivitavaralasitteiden polttolämpötilan on oltava korkea ja polton sekä hidas että hauduttava.Kuvat
Hortling, Airi. Temmoku-koepaloja.