Majolikalasite (900–1050 °C)


Majolika on matalanpolton massasta valmistettu tuote. Massan polttolämpötilan lisäksi on tärkeää lasitteen ominaisuudet, valkoisuus, peittävyys ja koristelu. Majolikalasite on ollut aiemmin peittävä tinalyijylasite sekä vaaleiden massojen että punaiseksi palavien massojen lasitteena. Lyijyn käytöstä on luovuttu ja nykyisin käytetään majolikalasitteiden sulatteena boori- tai alkalisulatteita, jotka muuttavat metallioksidien värisävyjä.

Keramiikan valmistus siirtyi Mallorca-saaren kautta Eurooppaan ja majolika on nimetty sen mukaan. Erityisesti majolika-maalaus on kukoistanut taiteena Italiassa, Portugalissa, Espanjassa ja Hollannissa. Majolikalasite on nykykeramiikan valmistuksessa kiinnostava koristemaalauksen takia. Sitä käytetään esimerkiksi englantilaisessa ja amerikkalaisessa käyttökeramiikassa.


Majolikalasitteista löytyy lisätietoa Lisämateriaalit-kansiosta dokumentista Majolika-lasitteet.

Kuvat

Hortling, Airi. Majolika-lasituksia.