Lasiteraaka-aineet ja lasitteen valmistaminen


Mahdollisia virheitä ovat

 • epäpuhtaudet raaka-aineissa
 • raaka-aineiden väärä raekoko, jolloin liian karkeat raaka-aineet sedimentoituvat herkästi ja liian hienojakoiset raaka-aineet muuttavat lasitteen valuvaksi
 • huolimaton värjäävien raaka-aineiden käsittely
 • punnitusepätarkkuudet
 • veden määrä lasitteessa

Välttääksesi virheitä

 • varastoi raaka-aineet kuivassa tilassa, sillä huolimaton varastointi lisää punnituspoikkeamia
 • kontrolloi raaka-aineen pysyvyyttä. Vaikka nimi on sama, voi valmistaja muuttaa tuotteen koostumusta
 • merkitse raaka-aineastiat selkeästi
 • tarkista aina raaka-aineiden ja reseptin oikeellisuus valmistaessasi lasitetta
 • punnitse raaka-aineet huolellisesti riittävän tarkalla vaa’alla
 • selvitä raaka-aineiden alkuperä ja soveltuvuus tarkoitukseesi: esim. frittien koodit, empiirinen kaavat, eri savilaadut
 • tee kaikista uusista raaka-aineista tarvittavat kokeet ennen suurempien lasite–erien valmistamista
 • pidä työympäristö puhtaana
 • siivilöi lasite valmistuksen yhteydessä ennen käyttöä ja myös tarvittaessa käyttökertojen välissä