Lasitteen kierrättäminen


Lasitejätteet sisältävät usein pohjavesille vaarallisia raaka-aineita eikä niitä tule kaataa viemäriin. Erittäin pienet lasite-erät, joko jauheena tai nesteenä, voidaan hävittää sekajätteenä.

Yleisohjeena on se, että lasitteet viedään vaarallisen jätteen keräykseen. Keramiikan valmistuksen raaka-aineet voidaan luokitella vaaralliseksi jätteeksi, joka voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle ja ympäristölle.