Lasituspoltto


Mahdollisia virheitä ovat

 • väärä polttokäyrä eli liian nopea tai hidas poltto
 • väärä polttoatmosfääri eli esimerkiksi pelkistyksen vaativa lasite poltetaan hapetattavassa poltossa
 • väärä polttolämpötila
  • ylipoltto, jolloin lasite on valuva ja epätasainen
  • alipoltto, jolloin lasite on kuiva, karkea sekä huonosti sulanut ja tasoittunut lasite

Lasituspolton onnistumiseen voidaan vaikuttaa
 • tarkistamalla uunin mittarin tarkkuus käyttämällä oikean lämpötilan polttokeiloja
 • latomalla kirkkaaksi lasitetut esineet erilleen värillisistä, koska esimerkiksi boori, kromi ja kupari höyrystyvät voimakkaasti
 • polttamalla lasitteet niille sopivassa uuniatmosfäärissä, ilmapiirin muutokset vaikuttavat joidenkin raaka-aineiden toimivuuteen
  • voimakkaat värimuutokset, kuten kuparin pelkistyminen
  • kiiltomuutokset
  • metalloituminen
Jos poltto on epätasainen, sitä voi korjata
 • pidentämällä polttoaikaa
 • hauduttamalla huippulämpötilassa
 • parantamalla ilmankiertoa uunitilassa
 • harventamalla ladontaa etenkin alipolttoisissa osissa uunia