Lasittaminen


Mahdollisia virheitä ovat

 • huonosti puhdistetut lasitettavat esineet
 • epäpuhtaudet työkaluissa, työtiloissa, työvaatteissa tai raaka-aineissa
 • väärä raakapolton lämpötila, jolloin esine on joko liian huokoinen tai liian sintraantunut
 • liian ohuet tai paksut lasitekerrokset
 • lasituksen epätasaisuus ja valumajäljet
 • polttamattoman lasitteen kolhiutuminen

Välttääksesi virheitä

 • sekoita ja siivilöi lasite huolellisesti valmistus- ja lasitusvaiheessa
 • käytä kirkkaille ja värillisille lasitteille erillisiä astioita, sekoitusvälineitä ja seuloja tai puhdista työvälineet erittäin huolellisesti
 • merkitse ylös lasitteen litrapaino sen parhaassa toimintakunnossa, jotta voit myöhemmin säädellä seoksen vahvuutta. Kastamiseen tarkoitettuun lasitteen voidaan laittaan n. 120 % ja ruiskulasittamiseen n. 110 % vettä
 • puhdista esineet huolellisesti ennen lasittamista
 • tarkkaile lasitekerroksen vahvuutta lasitettavassa esineessä ja tarkista tarvittaessa koepalalla
 • merkitse ylös käyttämäsi raaka-polttolämpötila, koska se vaikuttaa lasitteen imeytymiseen.  Korkeassa raakapoltossa olleen esineen pinta imee vähän kosteutta ja lasitekerroksesta tulee ohut, kun taas matalassa raakapoltossa olleen esineen pinta on huokoinen ja lasitekerroksesta tulee paksu
 • lasita ja lado värilliset ja kirkaat esineet erikseen
 • erityisesti epäplastiset esim. maasälpäpitoiset lasitteet ovat hauraita ennen polttoa ja irtoavat helposti. Tällaisiin lasitteisiin kannattaa lisätä plastista savea bentoniittia 1-2 % tai liima-aineita, kuten 1% liisteriä, tärkkiä tai arabikumia, vastaavia kauppavalmisteita Peptapon ja CMC 
 • etikan lisäys tekee lasituslietteen tasajakoiseksi ja helpottaa lasitustapahtumaa mutta ei suojaa kuivaa lasitepintaa kolhuilta
 • vältä kolhimasta polttamattomia esineitä ja käsittele niitä varovasti lasittaessasi