Erikoislasitteet


Tavallisesta lasitepinnasta poikkeava lasite luokitellaan yleensä erikoislasitteeksi. Näitä lasitteita ovat mm. kide-, aventurine-, slip-, raku-, tuhka, suola- ja lysterilasitteet.

Polttotekniikka vaikuttaa näiden lasitteiden ulkonäköön.