Valusavi


Valusavesta valmistetaan esineitä nimensä mukaisesti valamalla. Jotta valaminen kipsimuotin avulla onnistuu, massalla tulee olla seuraavia ominaisuuksia: 

 • Pieni vesipitoisuus ja kuivumiskutistuminen.
 • Viskositeetti on alhainen, jolloin massa on juoksevaa.
 • Valuseinämä muodostuu ja kuivuu nopeasti.
 • Seinämästä tulee tasavahva ja sileäpintainen.
 • Massan ominaisuudet ja koostumus eivät muutu säilytyksen aikana.
 • Massa ei sisällä ilmakuplia.
 • Tiksotropia eli saven lepojäykkyys on riittävän alhainen. 
 • Muottia kuluttava vaikutus on mahdollisimman pieni.
 • Valuesine irtoaa hyvin muotista ja kestää käsittelyä.
 • Valuseinämä ei repeile veitsellä leikattaessa.
 • Valuesineen raakalujuus on hyvä jatkokäsittelyä varten.

Valusavi valmistetaan lisäämällä raaka-aine seokseen vettä ja säätöaineita. Säätöaineet eli deflokkulantit tekevät massasta juoksevaa normaalia pienemmällä vesisuhteella, jolloin esineen kuivuminen nopeutuu ja valuominaisuudet paranevat. Näin saadaan juokseva massa, joka voidaan valaa kipsistä valmistettuun muottiin. Kipsimuotti imee valulietteestä vettä kapillaarikanaviinsa, minkä seurauksena saviliete alkaa tiivistyä muotin sisäpinnasta alkaen ja jähmettyy valuseinämäksi. Valuseinämän paksuutta säädetään valuajan pituudella. Mitä kauemmin saviliete seisoo muotissa, sitä paksummaksi seinämä muodostuu. 

Kipsimuottiin valetussa massassa hiukkaset pyrkivät asettumaan niin, että suurimmat pinnat ovat kohtisuoraan virtaussuuntaan eli yhdensuuntaisia valupinnan kanssa.

valusaven valmistus

Erilaisia valusaviseosten ohjeita löytyy mm. alan kirjallisuudesta ja netistä. Tässä on esimerkki posliinivalusavesta 1250 °C polttolämpötilalle (Pelkonen 2001).

Posliinivalusavi_pelkonen

Valusaven valmistus

 1. Punnitse massan raaka-aineet ja laita ne liettymään veteen (noin 95% massan vesimäärästä), johon on lisätty noin 80% deflokkulantin määrästä.
 2. Massan lietyttyä vähintään yön yli sekoita porakoneella useamman tunnin ajan, jotta ainesosat sekoittuvat. Massa tasaantuu ja ilmakuplat poistuvat.
 3. Lopuksi säädä massa lopun veden ja deflokkulantin avulla tavoiteltuun koostumukseen. Jos massaseos on entuudestaan tuttu, silmämääräinen koostumuksen arviointi on riittävä. Jos massa on uusi, kannattaa sen litrapaino ja viskositeetti mitata oikean koostumuksen varmistamiseksi.


Kuvitus
Kerimov, Nikolo. Savihiukkasten asettuminen valusavessa.