Lasinmuodostajat RO2


RO2-ryhmän oksidit ovat happamia ja niiden tehtävä on muodostaa lasia eli silikaattia lasitteisiin. Tämän ryhmän merkittävin oksidi on piidioksidi, jonka suhdetta alumiinioksidiin säädellään polttolämpötilan mukaan.

Piidioksidi SiO2

Piidioksidi on tärkein lasinmuodostajaoksidi. Sitä saadaan lasitteeseen kvartsista, maasälvästä, kaoliinista, pallosavista, wollastoniitista, talkista ja sulatteista.

 • nostaa sulamislämpötilaa
 • laajentaa sulamisaluetta
 • lisää lämpölaajenemista
 • vähentää lasitteen juoksevuutta eli lisää viskositeettia
 • vähentää säröilyä
 • parantaa haponkestävyyttä
 • lisää kovuutta
 • vähentää lyijyoksidin liukenemista lyijypitoisissa lasitteissa

Boorioksidi B2O3

Boorioksidi on tehokas sulatusaine ja toimii myös lasinmuodostajana. Lisäksi se on lasitteen empiirisen kaavan tasapainottaja ja se voi sisältyä ominaisuuksiltaan kaikkiin kolmeen empiirisen kaavan ryhmään. Boorioksidia käytetään matalanpolton lasitteissa. Se on vesiliukoinen ja käytetään aina sulatteen muodossa. Boorioksidia saadaan myös colemaniitista.

 • vähentää lämpölaajenemista
 • vähentää lasitteen pintajännitystä
 • laajentaa sulamisaluetta 
 • lisää lasitteen kiinnittymistä massan pintaan
 • lisää lasitteen juoksevuutta eli vähentää viskositeettia
 • lisää lasitepinnan sileyttä ja kiiltoa
 • lisää suurina määrinä säröilyä
 • vaikuttaa värimetallioksideista saataviin väreihin