Tasapainottaja R2O3


R2O3-ryhmä on luonteeltaan neutraali ja siihen kuuluu vain alumiinioksidi Al2O3. 

Alumiinioksidi Al2O3

Alumiinioksidia saadaan lasitteeseen kaoliinien, pallosavien, matalanpolton savien, maasälvän ja sulatteiden muodossa. Ilman alumiinioksidia ei muodostu lasitepintaa. Alumiinioksidin ja piidioksidin välinen suhde säätelee lasitteen sulamisaluetta. 

  • nostaa lasitteen sulamislämpötilaa
  • vähentää lasitteen juoksevuutta eli lisää viskositeettia
  • laajentaa sulamisaluetta
  • parantaa kemiallista kestävyyttä
  • estää kiteytymistä ja säröilyä
  • lisää lasitteen kovuutta