Sähköuuni


Sähköuuni on yleisin uunityyppi, jota nykyään käytetään Suomessa. Sähköuuneja valmistetaan eri kokoisina, ne ovat erittäin luotettavia, niitä pidetään ympäristöystävällisimpinä ja ne vaativat vain vähän tieteellistä tuntemusta keramiikkapoltoista. Sähköuunissa polttotapa on hapettava.

Sähkökäyttöiset keramiikkauunit ovat hyvin yksinkertaisia. Ne ovat joko neliön tai ympyrän muotoisia, edestä tai ylhäältä ladottavia metallilaatikoita, jotka on vuorattu pehmeillä, huokoisilla, erittäin hyvin eristävillä tiilillä. Sähköuunit toimivat sähköllä, joka kulkee vastuselementeiksi kutsutuissa metallikierteissä uunin sisäseinissä. Nämä elementit ovat sähköuunin osa, joka vaatii huoltoa ja jotka on vaihdettava käytön mukaan.

Uunipesu tehdään uunilevyjen yläpinnoille sekä pilarien päille. Uunipesu koostuu yleensä kaoliinista ja alumiinioksidista, jotka sekoitettuna veteen muodostaa levitettävän tulenkestävän pinnoitteen. Tämä suojaa levyä sulaneilta lasitepisaroilta. Useiden polttojen jälkeen uunipesu alkaa hajoilla ja varista. Tämä vanha uunipesukerros on raaputettava pois ja levitettävä uudelleen tai paikattava.

Uuniin lastataan tarpeellinen määrä kerroksia niin, että uunitila täyttyy mahdollisimman tarkasti. Ladonta aloitetaan asettamalla kolme tukipilaria uunin pohjalle. Pilarit asettuvat kolmion mallisesti päälle tulevan uunilevyn kulmiin ja sivulle. Lastausta jatketaan asettamalla tukipilarit seuraavissa kerroksissa samalle kohdalle, jolloin lastauksen paino tulee suoraan uunin pohjaa vasten.

Uuniin lastattavat esineet eivät saa koskea uunin vastuselementteihin, uunipilareihin, uunin seinämiin tai oveen. Päältä lastattavat uunit suljetaan laskemalla uunin kansi alas. Sivusta täytettävien uunien ovissa on salpa, jolla varmistetaan uunin oven pysyminen kiinni polton aikana.

Sähköuunin polttolämpötilan nousu ja lasku voidaan ohjelmoida halutunlaiseksi ohjauskeskuksella. Poltto-ohjelma jaetaan vaiheisiin, joissa uunin lämpötilan nousunopeutta säädetään vaiheittain. Ohjauskeskuksia on erilaisia. Tässä esimerkki yhdestä.

Keramiikkauunin ohjausyksikkö


Kuvitus
McPartlan, Mimi. Uunin ohjausyksikkö