Lasittamistekniikat


Lasittamisella tarkoitetaan pintakäsittelymenetelmiä, joita käytetään lasitepinnoitteen aikaan saamiseksi keramiikan valmistuksessa. Esine voidaan lasittaa ennen raakapolttoa (kertapoltto) ja sen jälkeen mutta lasittaminen suoritetaan eri tavalla. Lasitusmenetelmän valinta riippuu esineiden muodosta ja lukumäärästä sekä lasitteen luonteesta ja siitä onko esineet raakapoltettu. 

Lasitettaessa huokoinen esine imee itseensä lasitelietteestä veden, jolloin esineen pinnalle muodostuu ohut tasainen kerros lasitetta. Lasitetun esineen kuivumisen jälkeen se poltetaan lasitteen vaatimassa polttolämpötilassa, jolloin  lasite sulaa esineen pinnalle ohueksi lasikerrokseksi.

Lasitekerroksen paksuus määräytyy työskentelyn nopeudesta, esineen huokoisuudesta, lasitteen viskositeetista sekä litrapainosta. 

Ennen lasituspolttoa on lasite huolellisesti pyyhittävä raakapoltettujen esineiden pohjasta, jotta ne eivät tartu kiinni uunilevyyn lasitteen sulaessa. Esineet ladotaan uuniin niin, etteivät ne kosketa toisiaan.

Lasittamistekniikoita ovat upottaminen, kaataminen ja ruiskulasitus. Lasite voidaan myös maalata esineen pinalle. Tällöin lasitteen siveltävyyttä parannetaan lisäämällä lasitelietteeseen liimaavia aineita, kuten arabikumi, gelatiini, tärkkelys tai selluloosa. Maalaamiseen voi käyttää myös kaupallisesti valmistettuja sivellin lasitteita.

Upottaminen

Upottamismenetelmässä esine upotetaan nopeasti lasitelietteeseen ja nostetaan pois. Ylimääräinen lasite valuu pois ja esineen pinnalle jää tasainen lasitekerros, jonka paksuus riippuu esineen huokoisuudesta, lasitteen paksuudesta ja juoksevuudesta sekä upotusajasta. Tasaisen paksuuden saamiseksi upotuksessa pyritään siihen, että jokainen esineen kohta on upoksissa yhtä pitkän aikaa. Lasite sekoitetaan hyvin ennen upottamista, jotta lasiteliete on tasalaatuista eikä painavia ainesosia ole sakkautunut astian pohjalle.

Upottamistekniikan hyötyjä ovat

 • hyvä lasitteen kiinnittyminen esineeseen
 • toistuvasti tasainen ja samanlainen lasitepinta
 • säästää lasitetta, pieni hävikki
 • hiljainen ja pölytön työympäristö

Haittoina upottamistekniikassa ovat

 • rajoitettu automatisoinnin mahdollisuus
 • lasitteen likaantuminen, joten lasite tulee siivilöidä ajoittain
 • ei helposti sovellu osittain lasittamiseen
Upotustekniikka

Kaataminen

Esineen ulkopintaan tai sisäosaan kaadetaan lasitetta. Sisäosaa lasitettaessa liete kaadetaan pois takaisin astiaan. Jäljelle jääneen lasitekerroksen paksuus määräytyy työskentelyn nopeudesta eli mitä kauemmin lasiteliete pysyy esineen sisällä, sitä paksumpi on lasitekerros. Kaatamisessa lasitehävikki on myös vähäistä, kun kaataminen tehdään saavin yläpuolella ja ylimääräinen lasite otetaan talteen.

Kaatamistekniikan hyötyjä ovat

 • hyvä lasitteen kiinnittyminen esineeseen
 • säästää lasitetta, pieni hävikki
 • hiljainen ja pölytön työympäristö

Haittoina kaatamistekniikassa ovat

 • tasaisen lasitepinnan toistaminen haasteellista
 • rajoitettu automatisoinnin mahdollisuus
 • lasitteen likaantuminen, joten lasite tulee siivilöidä ajoittain
 • ei helposti sovellu osittain lasittamiseen
lasitteen kaataminen

Ruiskulasitus

Ruiskuttamiseen käytetään paineilmalla toimivaa lasitepistoolia. Pistoolin suuttimeen syötetään säiliöstä lasite ja paineilma, jonka jälkeen ruiskutetaan esineen pintaan lasitekerros. Lasitekerroksen paksuus riippuu sumutusajasta. Ruiskuttamisen etuna on tasaisen lasitekerroksen saaminen, yksityiskohtien suojaamisen helppous ja osittaisen lasittamisen mahdollisuus. Oikean lasitepaksuuden aikaansaamiseen on kiinnitettävä huomiota. Ruiskuttaminen on tärkeää tehdä lasitekaapissa, jotta lasitepöly ei leviä huoneilmaan. 

Sopivin ruiskutusetäisyys on n. 20–30 cm. Siihen vaikuttavat ruiskutuspaine, lasituksen vesipitoisuus ja lasitettavan esineen muoto. Säädä ruisku aina esineestä poispäin ja vie vasta valmiiksi säädetty suihku kohti esinettä. Suihkuta esineeseen useita tasaisia ja ohuita kerroksia, jotka menevät lomittain. Suihkutettu pinta ei saa kuivua niin, että siihen syntyy ns. lasituspalloja, jotka pyörivät pinnalta pois. On myös varottava ruiskuttamasta esinettä liian pitkään yhdellä ruiskutuskerralla, jolloin esineen pinta kastuu eikä lasite enää tartu sen siihen. Mahdollisen paikkauslasituksen voi tehdä vielä täysin kuivuneeseen esineeseen.

Ruiskulasittamisen hyötyjä ovat

 • lasitekerroksen paksuutta on helppo säätää
 • osittainen lasittaminen ja yksityiskohtien suojaaminen on helppoa
 • soveltuu hyvin automatisoitavaksi
 • mahdollistaa värihäivytyksen ja sabluunakoristelun
 • esineen lasittaminen uudelleen on helppoa

Haittoina ruiskulasittamisessa ovat

 • ammattitaitoa vaativa menetelmä
 • suuri lasitehukka
 • vaatii puhaltamiseen soveltuvan ympäristön ja lasitekaapin
 • kehittää pölyä ja melua
 • suhteellisen korkeat investointi-, huolto- ja käyttökustannukset

ruiskulasitus

Lasittaminen ennen raakapolttoa (kertapoltto)

Kertapoltolla tarkoitetaan sellaista prosessia, jossa raaka- ja lasitepoltto tapahtuvat samanaikaisesti. Raaka kuivunut saviesine lasitetaan, jonka jälkeen se poltetaan vain kerran korkeaan lämpötilaan. Kertapoltto tuo huomattavaa säästöä polttokustannuksiin, sillä raakapoltto jää kokonaan pois. Kertapoltto soveltuu kuitenkin vain hyvän kuivalujuuden omaaville esineille, jotka kestävät lasittamisen raakana. Tämä edellyttää myös sitä, että esineet lasitetaan joko ruiskuttamalla tai siveltimellä, ei kastamalla.

Lasittaminen korkealle polttamisen jälkeen

Esine voidaan lasittaa uudelleen, jos lasitepinta on epäonnistunut.  Koska savi on jo sintraantunut kovaksi, se ei enää ime itseensä kosteutta lasitteesta. Sama tilanne on myös silloin, jos esineen raakapoltto joudutaan polttamaan muodon takia korkeammalle. Sintraantunut esine on lämmitettävä noin 150 °C:n lämpötilaan lasitusta varten, jotta lasitteessa oleva vesi haihtuu välittömästi ja lasiteseos tarttuu esineen kovaan ja tiiviiseen pintaan. Lasitteeseen voidaan myös lisätä liima-aineita paremman kiinnittymisen aikaansaamiseksi tai käyttää kaupallisia sivellinlasitteita. Kuumennetun esineen lasittaminen onnistuu parhaiten ruiskulasittamalla.


Kuvat
Latva-Somppi, Aura. Lasittaminen upottamalla
Latva-Somppi, Aura. Lasittaminen kaatamalla
Latva-Somppi, Aura. Ruiskulasitus