Saven valinta eri tekniikoihin


Käsinrakentamisessa käytetään plastista ja karkearakenteista savea, joka sisältää raekooltaan 0,5–2,0 mm suuruista samottia 25–50 %. Samotti helpottaa varsinkin suurien töiden rakentamista. Se edistää rakenteen kuivumista ja pienentää esineen kuivumiskutistumista. 

Dreijaussavi on plastinen ja kestää dreijauksen pyörimisliikkeen rasitusta. Monet luonnonsavet, esimerkiksi suomalainen punasavi, soveltuvat hyvin dreijaukseen suuren plastisuutensa takia. Dreijaussavessa voi käyttää myös samottia.

Keramiikan valmistusta varten on olemassa erikoissavia. Näitä ovat esimerkiksi kuvanveisto-, raku- ja paperisavi.