Käsinrakentaminen, dreijaus ja muovaus 


Plastiset savimassat ovat kiinteitä ja niitä voidaan muovata käsin ja koneellisesti. Tämän vuoksi massojen on sisällettävä tarpeeksi plastisia raaka-aineita. Erilaisia teollisesti valmistettuja savimassoja voidaan ostaa jälleenmyyjiltä, mutta savimassoja voi valmistaa helposti myös itse. Ennen saven valmistusta tulee miettiä mihin tarkoitukseen massa valmistetaan.

Käsinrakennukseen käytettävät massat ovat plastisia ja ne kutistuvat kuivuessaan. Käsinrakennussaviin voidaan lisätä samottia parantamaan rakentamisominaisuuksia ja pienentämään kuivumiskutistumaa.

Dreijaukseen käytettävän saven tulee olla plastista, jotta sitä on helppo muotoilla ja se säilyttää annetun muotonsa dreijatessa. Saveen voidaan lisätä hienoa samottia parantamaan massan rakennetta.

Muovaukseen käytettävien massojen tulee olla raekoostumukseltaan hienojakoista, jotta esineen pinnasta tulee tasainen. Massan tulee olla tarpeeksi pehmeää, jotta muovausterä pyörii helposti.

Erilaisia savimassojen ohjeita löytyy mm. alan kirjallisuudesta. Tässä on esimerkki vaaleasta kivitavaramassasta 1250 ºC polttolämpötilalle (Pelkonen 2001).

plastinen kivitavaramassa_pelkonen2001


Plastisen savimassan valmistus:

  1. Lietä punnitut raaka-aineet veteen. 
  2. Sekoita pora- tai massakoneella vähintään tunnin ajan, jotta raaka-aineet varmasti sekoittuvat hyvin.
  3. Jätä massaseos sammioon iästymään. Iästysaika vaihtelee massaseoksen koostumuksen mukaan. Esimerkiksi epäplastisia savia, kuten posliinimassa, voi iästää vuosia. Massa sisältää paljon vettä, joten ennen käyttöä sitä pitää kuivattaa kipsilevyllä ja vaivata ilmakuplat pois. On myös mahdollista puristaa massa keramiikan valmistukseen tarkoitetun vakuumipuristimen läpi.