Mitä savi on?


Savi eli saves on kivennäismaalaji eli kiven pienin raekoko. Kivennäismaalajit luokitellaan karkeammasta hienompaan raekokoon rakeiden läpimitan mukaan.

Kiven raekoot

Savea on teknisessä mielessä tietyn koon omaava materiaali, joka on mineraalista alkuperää ja tietyn vesilisäyksen jälkeen muovailtavaa. Käytännössä kuitenkin saveksi kutsutaan hienojakoisia maalajeja, jotka sisältävät yli 30 %:a savea. Savi on kosteassa tilassa plastista ja muovailtavaa. Savet kutistuvat kuivuessaan ja kuivia savipaloja ei voi särkeä sormissa puristamalla jauhoksi kuten silttiä, vaan ne rikkoutuessaan jäävät muruiksi ja siruiksi. 

Eri-ikäisten savikerrostumien rakenne on erilainen. Lustosavi eli kerroksittain esiintyvä savi on helppo tunnistaa raidallisesta rakenteestaan.

Saven muovailtavuus poistuu pysyvästi polton aikana. Polttolämpötilan on oltava yli 450°C, jolloin savi muuttuu keramiikaksi. 
Saven koostumus, ominaisuudet ja väri riippuu siitä mistä alkuperäisistä kivilajeista se on muotoutunut.