Mitä lasite on?


Lasite koostuu luonnosta saatavista mineraaleista ja teollisesti valmistetuista sulattajista. Lasite on ohut kerros seosta, joka kuumennettaessa muodostaa lasia esineen pinnassa. Luonteeltaan lasite ei ole tarkka kemiallinen yhdiste. Se on seos, jonka sulamiseen vaikuttaa usea samanaikaisesti tapahtuva eutektinen reaktio. Osa lasitteen raaka-aineista pehmenevät alhaisissa lämpötiloissa ja alkavat sulattaa muita.

Eutektinen seos

Eutektisessa seoksessa voi olla kaksi tai useampia aineita, joiden sulamispiste tietyssä suhteessa yhdessä on alempi kuin niiden oma sulamispiste. Lasitteet ovat eutektisia seoksia, jotka sisältävät mm. alumiinisilikaatteja sekä alkali- ja maa-alkalioksideja. 

Eutektisia seoksia muodostavilla raaka-aineilla saadaan kova ja kestävä lasitepinta alhaisemmassa lämpötilassa kuin raaka-aineet yksinään käytettyinä sulaisivat. Välttämättömiä oksideja lasitteessa ovat Al203 ja SiO2. Näillä molemmilla on korkea sulamispiste. Piidioksidi SiO2 sulaa 1715 °C:ssa ja alumiinioksidi Al2O3 sulaa 2050 °C:ssa. Niiden eutektinen seos, jossa on alumiinioksidia 5,5 paino-%:a ja piidioksidia 94,5 paino-%:a, sulaa jo 1550 °C:ssa.

Kuvassa kaksi ainetta muodostaa eutektisen seoksen, joka sulaa alhaisemmassa lämpötilassa kuin aineet yksinään.

Kahden aineen eutektinen piste

Värimetallioksidit lisäävät tai heikentävät lasitteen sulamista niiden käyttömäärän ja polttolämpötilan mukaan. Värimetallioksidin vaikutuksesta lasite voi himmeä lasite muuttua valuvaksi ja läpikuultavaksi. Suuret värimetallioksidien määrät estävät sulamista. Esimerkki viskositeetin muutoksista rautaoksidia lisättäessä on läpikuultavaksi sulava kivitavaralasite Eh30, johon on lisätty rautaoksidia 2% alkaen 32% asti, jolloin lasite jähmettyy paikoilleen poltettaessa 1260 °C.

Raudan lisäämisen vaikutus eutektiseen seokseen

Lisätietoa lasittamisesta ja lasitteista löytyy Lisämateriaalit-kansiosta dokumenteista Lasite_mitä se on ja Lasite ja lasittaminen.

Kuvitus
Jokinen Eeva. Eutektisen seoksen sulamispiste.

Kuva
Hortling, Airi. Raudan lisäämisen vaikutus lasitteen eutektiseen seokseen.