Uunin latominen


Uunia latoessa tarkista ensin, ettei uunissa ole näkyviä vaurioita, kuten aikaisemmista poltoista jääneitä keraamisia siruja tai lasitejäämiä uunin seinämissä ja lämmityselementeissä. Jos vastuksia tukevissa urissa tai uunin pohjassa on paljon irtoroskaa, poista ne tai imuroi uuni ennen käyttöä. Uuni on puhdistettava joka kerta käytön jälkeen, jotta estetään satunnaisten roskien putoaminen lasitettuihin esineisiin ja jotta poltot sujuvat toivotusti.

Ennen uunin latomista varmista, että tarvitsemasi uunikalusto (levyt ja pilarit) ovat ehjiä ja vailla lasitejäämiä tai näkyviä vaurioita. Uunilevyjen yläpinta ja pylväiden päät käsitellään uunipesulla, joka suojaa ja estää lasitteiden tarttumista uunilevyyn ja helpottaa uunilevyjen puhdistamista. Uuninpesu koostuu yleensä kaoliinista (50 %) ja alumiinioksidista (50 %), jotka veteen sekoitettuna muodostavat siveltävän tulenkestävän pinnoitteen. Uunipesun tulee kuivua hyvin ennen polttoa. Uunipesulla käsiteltyjä levyjä ja pilareita tulee käsitellä uusissa varovasti, jotta lasitettujen esineiden päälle ei putoa uunipesun murusia. Ne jäävät kiinni lasitteeseen polton aikana. Tämän vuoksi myöskään uunilevyn alapuolelle ei tule laittaa uunipesua. Uunikalusto, levyt ja pilarit, on valmistettu erittäin tulenkestävästä materiaalista. Käsittele niitä varoen.

Poltossa rikkoutuneet keramiikkakappaleet ja levyyn kiinnijääneet lasitteet ovat yleensä teräviä ja lasimaisia. Paras tapa puhdistaa uunilevy on hioa kaikki lasiteroiskeet tai juuttuneet kappaleet hiomakivellä. Uunin hyllyjä hioessa on käytettävä suojakäsineitä, suojalaseja ja hengityssuojainta silmien ja ihon suojaamiseksi keraamisilta sirpaleilta, ja jotta vältytään hengittämästä hiomisesta syntyvää hienojakoista silikaattipölyä.

Tavoitteena on polttaa uuni mahdollisimman täyteen ladottuna ja tehokkaasti. Täydellä kapasiteetilla uunin polttaminen kuluttaa vähemmän energiaa esinettä kohden ja lämpötila on tasaisempi koko uunissa. Uuniin ladotaan toistuva kerrosten rakenne, jolloin tila ja polttotarkkuus on optimaalisin. Pinoaminen aloitetaan asettamalla uunin pohjalle kolme tukipylvästä, jotka ovat linjassa niiden päällä olevan uunilevyn reunan kanssa ja luovat vakaan pohjan. Seuraavalla kerroksella kolme tukipylvästä sijoitetaan samoihin kohtiin levylle. Sama levyjen välinen pylväskuvio jatkuu jokaisella kerroksella vahvan ja yhtenäisen painon kantavan rakenteen luomiseksi.

Raakapoltossa esineitä voidaan sijoittaa toistensa päälle tai pinota. Lasituspoltossa olevat lasitetut esineen osat eivät saa koskettaa mitään uunin osia, kuten uunilevyjä, pilareita, elementtejä tai uunin seiniä. Lasitteen sulaessa esine voi jäädä kiinni uunilevyyn tai toiseen esineeseen. Esineiden väliin tulee jättää tyhjää tilaa eikä uunilevyyn koskettavassa osassa saa olla lasitetta. Käytettäessä helposti valuvia lasitteita tulee varmistaa, ettei lasite valu uunilevylle asti. Uunin kansi tai luukku ei myöskään saa koskea poltettaviin esineisiin.

Kuvasarja uunin latomisesta


Kuvitus
Kerimov, Nikolo. Uunin latominen.