Kertapoltto


Kertapoltoksi kutsutaan prosessia, jossa raaka- ja lasituspoltto tapahtuvat samanaikaisesti. Raaka kuiva esine lasitetaan ja kuivataan, jonka jälkeen se poltetaan vain kerran. Poltossa tulee ottaa huomiooon raakapolton hidas alku ja lasituspolton huippulämpötila haudutuksineen.

Kivitavaramassa kestää käsittelyä ja lasittamista raakapolttamattomana. Kertapoltettu tuote on taloudellisesti edullinen ja teollisuuden käyttämä polttotapa.