Lasitteiden jaottelu


Lasitteita voidaan ryhmitellä eri ominaisuuksien mukaan

Näitä ovat esimerkiksi:

  • polttolämpötila
  • historiallinen tausta
  • käyttötarkoitus
  • lasitteen pintatyyppi tai -rakenne
  • käytetyt sulattajat
  • erityispiirteet

Seuraavissa luvuissa käydään läpi erilaisia lasitetyyppejä ja niiden ominaispiirteitä.