Terveys ja työturvallisuus


Raaka-aineet, savet ja lasitteet

Pölyn välttäminen

Saven ja lasitteiden raaka-aineet koostuvat pääosin piidioksidipohjaisista raaka-aineista ja aiheuttavat suurimman terveysriskin ilmassa. Hiukkaset ovat hyvin pieniä, eivätkä näy ihmissilmälle. Siksi ne ovat näkymätön riski keuhkoille pitkän ja toistuvan altistumisen tapahtuessa. Pitkäkestoisen piidioksidipölyn hengittämisen pahimmat sivuvaikutukset ovat keuhkofibroosi ja keuhkosyöpä.

Hyvään ja terveelliseen studiokäyttäytymiseen kuuluu siisteys ja puhtaus. Lattiat ja pinnat tulee aina puhdistaa kostealla rätillä suurimman pölyn poistamiseksi. Suurin yleisesti unohdettu terveysvaara on likaiset lattiat. Kun kävellään kuivuneen saven ja lasitejäämien yli, ne hajoavat ja muuttuvat pölyksi jatkuvasti.

Maskin tai hengityssuojaimen käyttö hienojakoisten hiukkasten suhteen on tärkeintä sekoitettaessa jauhemaisia raaka-aineita, ruiskutettaessa lasitteita tai hiottaessa uunilevyjä, koska näissä tapauksissa materiaalit leijuvat ilmassa jopa näkymättömänä pölynä.

Pölyn välttämiseksi raakapoltettuja esineitä ei saa koskaan hioa kuivana. Raakapoltetun keraamisen kappaleen tulee olla täysin märkä, kostutettu vedellä, jolloin sen hiomiseen voi käyttää vesihiomapaperia.

Tiettyjä matalan polton pinnoitustekniikoita tulee suorittaa varoen, kaasunaamaria ja hyvää ilmanvaihtoa käyttäen, mukaan lukien posliinimaalit ja lysterit.

Elintarvikekelpoisuus

Jos teet ruuan valmistukseen tai ruokailuun tarkoitettuja keramiikkaesineitä, tarkista lasitteen käyttöturvallisuustiedote ja tutustu siihen huolellisesti. Keraamisen käyttöastian elintarviketurvallisuus riippuu lasitteen pinnasta, savimassasta ja lasitteen kypsyydestä sekä levitystavasta. On laboratorioita, jotka testaavat lasitepinnan turvallisuuden (kuten EVIRA), mutta yleisimmät lasiteviat ovat haitallisia pitkäaikaisessa käytössä ja näkyvät nopeasti. Ruuan tai juoman kanssa käytettävän astian sisäpinnan tulee olla kiiltävä tai puolimatta ja ehjä. Mattalasitteet koostuvat usein pienistä kuplista, joita ei voida nähdä paljaalla silmällä. Halkeilleita lasitteita ei myöskään tulisi käyttää.

Käyttöturvallisuusohjeet

Käyttöturvallisuustiedote (KT-tiedote) on tärkein asiakirja, jonka materiaalitoimittaja tai valmistaja toimittaa keraamisten raaka-aineiden, saven, lasitteiden jne yhteydessä riskien, sisällön ja turvallisuuden tietojen antamiseksi. Tarkat vaatimukset vaihtelevat maittain, mutta alla olevat tiedot ovat yleisimpiä keramiikan materiaaleille.

Käyttöturvallisuustiedote sisältää raaka-aineen tai materiaalin osalta seuraavat tiedot:

  • tunnistaminen ja käyttö
  • vaaralliset ainesosat
  • reaktiivisuusdata
  • toksikologiset ominaisuudet
  • ehkäisevät toimenpiteet
  • Ensiaputoimenpiteet
  • päivämäärä ja kuka on valmistellut käyttöturvallisuustiedotteen
(Spectrum Glazes, e.p.)

Esimerkiksi, osoitteessa https://www.spectrumglazes.com/msds.html voi nähdä satoja Spectrum-tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteita. Tämä on olennainen asiakirja muuten täysin tuntemattomien materiaalien kannalta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes käsittelee näitä käyttöturvallisuustiedotteita myös verkkosivuillaan https://tukes.fi/en/chemicals/reach/safety-data-sheet

Uunit

Keramiikkauunit ovat useimmiten suuria teollisuusuuneja, jotka kuumenevat todella kuumiksi. Ennen kuin kosket uuniin, on tarkastettava lämpötila ja tiedettävä, onko tarkoituksenmukaista tai turvallista avata se tai koskettaa sitä. Kun uuni jäähtyy, se voidaan raottaa 300 °C:ssa ja avata 200 °C:ssa. Uuni voidaan tyhjentää keramiikkaesineistä (purkaa) vasta kun esineiden käsittely on turvallista. Uunin käyttäjät tulee aina ottaa huomioon.

Kuumuus ja suojavarusteet

Uunit eristetään huokoisilla tiilillä, mutta kun uunit poltetaan välille 800–1300 °C, uunin metallinen ulkopinta kuumenee. Ennen kuin uuni käynnistetään, varmista aina, että sen päälle tai lähelle ei jää mitään syttyvää, kuten puiset laudat, joita käytetään töiden kuljettamiseen. Kuumaa uunia avattaessa ja purettaessa on aina käytettävä erityisiä tulenkestäviä käsineitä. Kun lasite on sulanut uunilevyyn tai kappale rikkoutuu, on oltava erittäin varovaisia ja käytettävä hansikkaita myös puhdistuksessa, koska lasite ja keraamiset kappaleet ovat teräviä kuin lasi. Uunilevyjen puhdistuksessa on myös käytettävä suojalaseja ja hengityssuojainta.

Uunit tulee aina puhdistaa käytön jälkeen. Jos siinä esiintyy vika tai jotain on rikki, on ilmoitettava uunin haltijalle, huollettava ja peruskorjattava ajoissa. Kaikki kokeelliset poltot, jotka sisältävät esimerkiksi orgaanista ainetta, on huolellisesti suunniteltava, koska ne voivat aiheuttaa vaarallista savua ja höyryjä tai vahingoittaa laitteita.

Uunikaasut

Kaikista keramiikkapoltoista syntyy haitallisia kaasuja, jotka sisältävät hiilimonoksidia, rikkidioksidia ja fluoriyhdisteitä. Uunien tulee aina olla erillisessä ja hyvin tuuletetussa huoneessa erillään studiosta. (Health & Safety, e.p.)

Suolapoltot tuottavat hydroklodirihappoa, joka on myrkyllistä. Sitä ei tule suorittaa sisätiloissa, ja jos suolapoltto suoritetaan ulkona, alue tulisi tyhjentää ihmisistä, kun suola lisätään uuniin. Viime vuosikymmeninä soodaa (natriumbikarbonaattia tai yleisesti tunnettua ruokasoodaa) on käytetty vaihtoehtona ja se synnyttää omat ainutlaatuiset efektinsä.

Kipsi

Kipsiä tulee käsitellä samalla tavalla kuin mitä tahansa muuta kuivaa keramiikan materiaalia, koska sen pitkäaikainen hengitys voi aiheuttaa astman (ks. kohta yllä). Kuivaa kipsiä mitattaessa on aina käytettävä ilmanvaihdon lisäksi hengityssuojainta. Kaikki kipsipalat on puhdistettava työskentelyalueelta ja heitettävä roskakoriin. Lattialla olevan kipsin päälle astutaan ja se hajoaa hiukkasiksi hengitysilmaan. Kipsin ei pitäisi koskaan joutua tiskialtaaseen, koska se tukkii viemärit ajan myötä. Ylimääräinen kipsi tyhjennetään ämpäristä sitä varten tarkoitettuun astiaan, ei koskaan huuhdota viemäriin.

Kun tehdään kipsimuotti kehonosasta, tulee olla erityisen varovainen, eikä sitä tule tehdä ilman ammattilaisen konsultaatiota. Nestemäistä kipsiä ei tule käyttää välittömästi ihoa vasten, koska kipsi kuumenee kovettumisensa aikana ja voi polttaa ihoa. Myös kehonosa, kuten käsi, voi juuttua kiinteään, kivimäiseen kipsikappaleeseen, joka pystytään rikkomaan vain voimalla.

Koneet ja laitteet

Kaikkia pyöriviä koneita tulisi käyttää hiukset sidottuina ja ilman vaatteita, joissa on naruja tai muita helposti kiinnijääviä osia. Koneet, kuten sekoittimet ja tehosekoittimet, on aina kytkettävä pois päältä tai irrotettava pistorasiasta, kun ne puhdistetaan tai niitä ei käytetä. 

Jotkut studiolaitteet ovat painavia ja koostuvat useista kappaleista, kuten kavaletit ja kipsimuotit. Kiinnitä muotit aina yhteen ennen kuin siirrät niitä ja kanna kavaletteja pohjasta, koska pohja voi irrota päälliosasta ja irrota. Näin estät raskaiden esineiden pudottamisen varpaillesi.

Aalto-yliopiston keramiikkastudion pohjapiirros (2022). Laitteet on sijoitettu siten, että eri toiminnot sijaitsevat eri tiloissa.

Aalto-yliopiston keramiikan pohjapiirros