Matalan- ja korkeanpolton lasitteet

Lasitteet jaotellaan kahteen ryhmään polttolämpötilan mukaan. Matalanpolton lasitteiden polttolämpötila-alue on 900–1180°C ja korkeanpolton lasitteiden 1200–1400°C. Molempiin ryhmiin kuuluu pinnan sulamisen mukaan kiiltäviä, himmeitä ja mattalasitteita.

Matalanpolton lasite -nimitystä käytetään huokoisen massan ja alhaisen polttolämpötilan perusteella. Niitä ovat peittävät majolikalasitteet (900–1050°C), fajanssilasitteet (1000–1150°C) ja myös lyijylasitteet. Matalanpolton lasitteita nimetään usein myös käytetyn sulatteen mukaan, esimerkkinä boori-, alkali- tai lyijylasite. Matalanpolton lasitteisiin kuuluu myös rakulasite.

Korkeanpolton lasitteisiin kuuluvat kivitavaralasitteet (1200–1300 °C) ja posliinilasitteet (1300–1450°C), joiden koostumus, polttolämpötila ja polttoaika sekä polttoatmosfääri (hapettava/pelkistävä) säätelevät lasitteen ulkonäköä. Celadon-, temmoku- ja häränverilasitteet (Sang de Boeuf) ovat korkeanpolton taidelasitteita, joilla on pitkä traditio Kiinassa, Japanissa ja Koreassa.