Alkali- ja boorisulatelasitteet


Matalanpolton alkali- ja boorilasitteet ovat yleistyneet, kun lyijyn käyttöä on vähennetty. Alkalilasitteet sisältävät runsaasti natrium-, kalium- ja litiumoksidia, joista natrium- ja litiumoksidi ovat herkempiä reagoimaan lämpötilan vaihteluille kuin kaliumoksidi. Natrium-, kalium- ja litiumoksidia sisältävien lasitteiden haittana on taipumus voimakkaaseen lämpölaajenemiseen ja säröilyyn.

Korkeanpolton lasitteet sisältävät kalium- ja natriumoksidin lisäksi maa-alkaleja. Kun näihin lasitteisiin lisätään kuparioksidia, saadaan kirkkaan turkooseja värejä. Bariumoksidilla värjätyt turkoosit ovat suosittuja taidekeramiikan lasitteena.

Lisätietoa matalanpolton polton lyijyttömästä lasitteesta löytyy Lisämateriaalit-kansiosta dokumentista Leadless glazes for redware.