Lähteet

Brinck, J. 2019. Keramiikan valmistuksen prosessi sekä valmistus- ja koristelutekniikoita. Aalto Yliopisto. Julkaisematon luentomateriaali.

Currie, I. 2022 Understanding Glazes. Viitattu 7.7.2022 https://glazes.org/understanding-glazes.html

Galloway, J. 2022. Chemicals: Use and Disposal. Viitattu 7.7.2022 http://ceramicsfieldguide.org/chapter-5/chemicals-use-and-disposal

Gebhart, T. 2021. All about pyrometric cones. Ceramic Arts Network Daily. Viitattu 7.7.2022 https://ceramicartsnetwork.org/daily/ceramic-supplies/ceramic-raw-materials/all-about-pyrometric-cones/

Geologian tutkimuskeskus. 2010. Retkeilijän kiviopas. Viitattu 7.7.2022 https://tupa.gtk.fi/julkaisu/erikoisjulkaisu/ej_078.pdf

Geologian tutkimuskeskus. 2022. Hienorakeiset kerrostumat eli postglasiaaliset savet. Viitattu 7.7.2022 http://weppi.gtk.fi/aineistot/mp-opas/postsavikot.htm

Hamer, F. Hamer, J. 1986. The potter’s dictionary of materials and techniques. Lontoo, A&C Black (Publishers) Ltd.

Hansen, T. Raku. Viitattu 7.7.2022 https://digitalfire.com/glossary/75

Hansen, T. Reduction Firing. Viitattu 7.7.2022 https://digitalfire.com/glossary/reduction+firing

Hortling, A. (1995). Kivinen maa. Taideteollinen korkeakoulu. Helsinki, Yliopistopaino.

Hortling, A. 1999. Luuposliinin historia. Taideteollinen korkeakoulu. Julkaisematon luentomateriaali.

Hortling, A. 200. Värimetallioksidit. Taideteollinen korkeakoulu. Julkaisematon luentomateriaali.

Hortling, A. 200?. Värioksidit. Taideteollinen korkeakoulu. Julkaisematon luentomateriaali.

Hortling, A. 2002. Yleistä lasittamisesta ja lasitteista. Taideteollinen korkeakoulu. Julkaisematon luentomateriaali.

Hortling, A. 2022 Lasite ja lasittaminen. Viitattu 7.7.2022 http://www.airihortling.fi/

Hortling, A. 2022. Keramiikan värit ja pigmentit. Viitattu 7.7.2022 http://www.airihortling.fi/

Hortling, A. Siren, K. 1991. Suomalaisen punasaven ja kalsiumoksidin aiheuttamat värinmuutokset kivitavaralasitteissa. Taideteollinen korkeakoulu.

Jokinen, E. 2019. Keramiikan kemiaa, empiirinen kaava. Aalto Yliopisto. Julkaisematon luentomateriaali.

Jokinen, E. 2019. Lasiteluento. Aalto Yliopisto. Julkaisematon luentomateriaali.

Jokinen, E. 2019. Saviluento. Aalto Yliopisto. Julkaisematon luentomateriaali.

Jylhä-Vuorio, H. 2003. Keramiikan Materiaalit. Kuopio, Taitemia.

Kallio, E. 1975. Keramiikan sanasto. Suomen keraaminen seura, Keramiska sällskapet i Finland. Julkaisematon teos.

Karttakeskus. 2017. Digikoulukartasto. Viitattu 7.7.2022 DigikoulukartastoOpettajalle_OPETTAJAN_LISÄMATERIAALI_sivut01-48

Lautenbacher, N. (toim.) 2020. Kantava maa. Aalto Arts Books. Jelgava, Latvia.

Lautenbacher, N. 2016. Keramiikan materiaalit ja poltto. Aalto Yliopisto. Julkaisematon luentomateriaali.

Lautenbacher, N. 2019. Manufacturing Techniques in Ceramics, Product Design in Ceramics. Aalto-yliopisto. Julkaisematon luentomateriaali.

Lehtinen, M. Nurmi, P. Rämö, T. (toim) 1998. Suomen kallioperä: 3000 vuosimiljoonaa. Helsinki, Suomen Geologinen Seura ry.

Levin, S. 2017. Wadding for Wood Firing. Viitattu 7.7.2022 https://ceramicartsnetwork.org/daily/firing-techniques/wood-kiln-firing/wadding-for-wood-firing/

Mäkelä, M. Latva-Somppi, R. 2019. Traces from the Anthropocene. Working with Soil. Viitattu 7.7.2022 https://www.aalto.fi/en/events/traces-from-the-anthropocene-working-with-soil

Maynard, D. 1980. Ceramic glazes. Lontoo, Borax Holding Limited.

Moisander, K. 1972. Kalle Männistö, vanhan koulun savenvalajamestari. Kotiteollisuuslehti No 5.

Murphy, E. 2006. What is Soda Firing? Viitattu 7.7.2022 http://potteryblog.com/tag/hydrochloric-acid/

Niemelä, M. 2010. Kestävää muotoilua mallintamassa: tulkitseva käsitetutkimus taideteollisen muotoilun näkökulmasta. Aalto Yliopisto. Tohtorin väitöskirja.

Pelkonen, T. 2009. Massojen ja lasitteiden valmistus. Aalto Yliopisto. Julkaisematon luentomateriaali.

Pelkonen, T. 2009. Muodonantomenetelmät. Aalto-yliopisto. Julkaisematon luentomateriaali.

Pelkonen, T. McPartlan, M. 2020. Ceramics Workshop. Aalto Yliopisto. Julkaisematon luentomateriaali.

Rado, P. 1969. An Introduction to the Technology of Pottery. Elsevier Science & Technology Books.

Salmenhaara, K. 1973. Saviseosten plastisuus, valusaven iästäminen ja siitä syntyvä haitta, värilliset saviseokset. Julkaisematon luentomoniste.

Salmenhaara, K. 1974. Alkalit ja alkalilasitukset. Julkaisematon luentomoniste.

Salmenhaara, K. 1975. Syventäviä tietoja suolalasitusmenetelmään ja varsinaiseen polttotapaan. Julkaisematon luentomoniste.

Salmenhaara, K. 1983. Keramiikan Massat, Lasitukset, Työtavat. Keuruu, Otava.

Suomen Kansallinen Geologian Komitea. 2018. Savi ja siltti. Viitattu 7.7.2022 https://www.geologia.fi/2018/06/03/savi-ja-siltti/

Suomen Ympäristökeskus. 2014. Itämeren vaiheet. Viitattu 7.7.2022 https://www.jarviwiki.fi/wiki/Itämeren_vaiheet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Käyttöturvallisuustiedote. Viitattu 7.7.2022 https://tukes.fi/en/chemicals/reach/safety-data-sheet

Zakin, R. Bartolovic, F. 2015. Electric Kiln Ceramics. American Ceramic Society. Viitattu 7.7.2022 https://ceramicartsnetwork.org/daily/firing-techniques/electric-kiln-firing/quartz-inversion-and-other-important-stages-of-firing-pottery/

Zakin, R. Bartolovic, F. 2022. Electric Kiln Ceramics. American Ceramic Society. Viitattu 7.7.2022 https://ceramicartsnetwork.org/daily/firing-techniques/electric-kiln-firing/introduction-electric-pottery-kilns/