Hapettavan polton lasitteet


Hapettava poltto tarkoittaa polttoa, jossa on mukana happea. Yleensä tällainen poltto tehdään sähköuunissa mutta myös kaasu- tai puu-uunissa voidaan tehdä hapettava poltto. Hapettavassa poltossa uunitilassa on mukana happea eikä sitä suljeta missään vaiheessa pois. Lasitteiden oksidien ei tarvitse luovuttaa happea ja lopputulos on usein ennalta-arvattavampi. 

Seuraavissa luvuissa käydään läpi yleisimpiä hapettavan polton lasitetyyppejä.