Lyijy- ja lyijytön lasite


Lyijyä on perinteisesti käytetty matalanpolton lasitteissa yleisimpänä sulattajana mutta lyijyoksidin käyttö on vähentynyt systemaattisesti vuosittain. Se on korvattu eri sulatevalmisteilla.

Kivitavaralasitteissa on käytetty lyijyoksidia sulattajana aktivoimaan sulamista matalassa lämpötilassa. Lyijy alkaa haihtua poltettaessa yli 1000 °C. Pienet lyijymäärät poistuvat lasitteesta kokonaan loppulämpötilassa. Talousesineitä varten tuotetut valmislasitteet sisältävät harvoin lyijy-yhdisteitä niiden haitallisuuden takia. Lyijyoksidin käyttöä kontrolloidaan lainsäädännöllä ja lyijyä sisältävät matalanpolton koristekeramiikkaan valmistetut lasitteet merkitään tuoteselosteissa myrkyllisiksi.

Lyijy taltioituu ihmisen luustoon ja saa aikaan erilaisia oireita. Lyijy on aina ihmiselle haitaksi.

Lyijyn haitallisuudesta ja lainsäädännöstä keramiikkavalmisteissa löytyy lisätietoa Lisämateriaalit-kansiosta dokumentista Kiiltävä lasitepinta.