Topic outline

 • Tässä osiossa on luentovideo Teknologiakasvatuksen opetus ja oppiminen  sekä esimerkkivideoita teknologiakasvatuksen toteutuksista eri kouluasteilla. Katso luentovideo sekä vähintään kaksi esimerkkivideota. Tee lopuksi moduulin tehtävä 3.


  Video 5: Teknologiakasvatuksen opetus ja oppiminen (apulaisprofessori Kaiju Kangas, Helsingin yliopisto)


  ESIMERKKIVIDEOT

  Korkeakoulu: Aaltonaut - monialainen yhteisopetus korkeakoulussa, miten ja miksi toteuttaa? (vanhempi yliopistonlehtori Elina Kähkönen, Aalto-yliopisto)
  osa 1


  osa 2


  Yläkoulu: Teknologia osana muotoilua (kuvataideopettaja Henna Haavisto & käsityönopettaja Mika Kähkönen, Aurinkolahden peruskoulu)


  Alakoulu: E-tekstiiliprojekti (käsityönopettaja Pilvi Ahtinen, Arabian peruskoulu)


  Esiopetus: Voimahahmo-projekti (yliopistonlehtorit Marja-Leena Rönkkö & Virpi Yliverronen, Turun yliopisto) 


  Kaikki koulutusasteet: Aalto-yliopisto Juniorin monialainen teknologiakasvatus (koordinaattori Riikka Keto-Tokoi, Aalto-yliopisto)