Topic outline

 • (på svenska nedan)


  Kaikille avoin verkkokurssi
  • Kurssin voi suorittaa itsenäisesti omaan tahtiin 15.8.–30.12. 
  • Pelkän verkkokurssin suorittamisesta ei myönnetä opintopisteitä.


  – Ei korkeakoulun Haka-tunnusta: luo uusi käyttäjäprofiili (Create new account) 
  ja seuraa ohjeita. Liity kurssialueelle: self-enrolment + enrol me.
  – Korkeakoulun Haka-tunnus: Aalto/Haka login ja liity kurssialueelle: self-enrolment + enrol me.

  • Muistathan aina kirjautua sisään Open Learningiin (Aalto/Haka login tai Login), kun palautat verkkokurssin tehtäviä!

   Kontaktiopetus 15.9.–14.10. 
   • Suunnattu vain Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille sekä Avoimen yliopiston osallistujille.
   • Ilmoittautuminen Sisussa (tutkinto-opiskelijat) tai Avoimen yliopiston kautta.
   • Verkkokurssi suoritettava 30.9. mennessä.
   • Opintosuorituksen (verkkokurssi + kontaktiopetus) laajuus on yhteensä 5 opintopistettä.
   • Katso tarkempi aikataulu täältä.


   Vastuuopettajat/Ansvariga lärare:

   Kaiju Kangas (Helsingin yliopisto): kaiju.kangas[at]helsinki.fi

   Maria Clavert (Aalto-yliopisto): maria.clavert[at]aalto.fi


   Kurssi on osa 15 opintopisteen laajuista teknologiakasvatuksen opintokokonaisuutta, johon kuuluvat myös kurssit Tiimiopettajuus teknologiakasvatuksessa ja Teknologiakasvatus ilmiölähtöisessä opetuksessa. Lisätietoa:  https://opit.tech


   Välkommen med att studera teknologifostran!


   Nätkursen är öppen för alla
   • Kursen utförs självständigt i egen takt under tiden 15.8 - 30.12.
   • För enbart slutförd nätkurs ges inga studiepoäng.

   • Kom ihåg att logga in i Open Learningiin före du påbörjar kursen:
   - Ifall du inte har HAKA-inloggningsuppgifter från en högskola: skapa ny användarprofil (Create new account) och följ anvisningarna. Registrera dig till kursen: self-enrolment + enrol me.
   -Med HAKA-inloggning: Aalto/Haka login och registrera dig: self-enrolment + enrol me. 


   Du bör alltid vara inloggad i Open Learning då du lämnar in en kursuppgift!


   Kontaktundervisning 15.9 - 14.10

   Riktar sig enbart till examensstuderande från Aalto-universitetet och Helsingfors universitet samt kursdeltagare via Öppna universitetet.
   Anmälan via Sisu (examensstuderande) eller via Öppna universitetet.
   Nätkursen bör slutföras senast 30.9.
   Studieprestationens omfattning är sammanlagt 5 studiepoäng (nätkurs + kontaktundervisning).
   Du hittar höstens schema här.

   Kursen är en del av studiehelheten för teknologifostran, vilken består av totalt 15 studiepoäng. Till helheten hör även kurserna Teamundervisning i teknologifostran samt Teknologifostran i fenomenbaserat lärande. Mera info på vår webbsida: opit.tech