Topic outline

  • Den viktigaste uppgiften med teknologifostran är att inspirera barn och ungdomar att intressera sig för teknologins möjligheter. Nyckeln till detta är teknologifostrarens egen entusiasm. I denna webbkurs hittar du ett eget intressant perspektiv på teknologifostran och får kapacitet att förmedla entusiasm.

    Välkommen! Starta webbkursen med att introducera dig själv.


    OpiT!-teamet
    OpiT!-teamet