Topic outline

  • Du har nu avlagt webbkursens moduler 1-4. Grattis! 

    Du når målet när du returnerar den slutuppgift.


    Webbkursen är en del av studieavsnittet Mångvetenskaplig teknologifostran, men den kan också genomföras självständigt utan studiepoäng. Om du vill ha studiepoäng, anmäl dig till studieavsnittet Mångvetenskaplig teknologifostran (5 sp).


    Studieavsnittet Mångvetenskaplig teknologifostran är en del av programmet OpiT! - Vi lär oss teknologi, som även omfattar studieavsnitten Teamundervisning i teknologifostran (5 sp) och Teknologifostran i fenomenbaserat lärande (5 sp).


    Slutuppgift. OpiT!-hippunen