Topic outline

  • Olet nyt suorittanut verkkokurssin moduulit 1-4. Onnittelut! 

    Maaliin pääset, kun palautat lopputehtävän.


    Verkkokurssi on osa Monialainen teknologiakasvatus -opintojaksoa, mutta sen voi suorittaa myös itsenäisesti ilman opintopisteitä. Mikäli haluat opintopisteet verkkokurssista, ilmoittaudu mukaan Monialainen teknologiakasvatus -opintojaksolle (5 op).


    Monialainen teknologiakasvatus opintojakso kuuluu OpiT! - Opitaan teknologiaa! ohjelmaan, johon sisältyvät myös opintojaksot Tiimiopettajuus teknologiakasvatuksessa (5 op) ja Teknologiakasvatus ilmiölähtöisessä opetuksessa (5 op).