Topic outline

 • Denna modul innehåller en föreläsningsvideo Uutta luovan oppimisen teknologiaulottuvuudet samt exempelvideor om olika teknologiska verktyg och deras användning. Titta på föreläsningsvideon och minst en exempelvideo för varje teknologidimension. Slutligen, gör uppgift 4.


  Video 6: Uutta luovan oppimisen teknologiaulottuvuudet (biträdande professor Kaiju Kangas, Helsingfors universitet)  EXEMPEL PÅ VIDEOR

  Form: 3D-mallinnus ja Tinkercad (doktorand Tommi Sappinen, Aalto-universitetet)


  Aktiviteter: Ilmapalloinnovaatiot (universitetslektor Kati Sormunen, Helsingfors universitet)

  OBS!. Videon är på finska och undertexterna är undantagsvis endast tillgängliga på engelska.


  Aktiviteter: E-tekstiilit (doktorand Niina Niinimäki, Helsingfors universitet)


  Aktiviteter: Katapultti (projektplanerare Asta Ansolahti, Innokas Nätverk, Helsingfors universitetet)


  Intelligens: LEGO EV3 -robotti (hantverkslärare Pilvi Ahtinen, Arabian peruskoulu)


  Intelligens: Micro:bit (koordinator Riikka Keto-Tokoi, Aalto-universitetet)


  Intelligens: Circuit Playground Express (doktorand Niina Niinimäki, Helsingfors universitetet)


  Intelligens: Arduino (koordinator Riikka Keto-Tokoi, Aalto-universitetet)


  Tekniker och material: Vinyylileikkuri (doktorand Niina Niinimäki, Helsingfors universitetet)


  Tekniker och material: 3D-printtaus ja laserleikkaus (Erwin Laiho, Aalto-universitetet)


  Dokumentation: ePortfolio (hantverkslärare Auli Saarinen & Helmi, Aurinkolahden peruskoulu)  Uppgift 4. Teknologins dimensioner