Topic outline

 • Tunnin aiheet:

  numerot (numbers),

  henkilötiedot (personal information)


  Kotitehtävät (Homework):

  tee tehtävät 20 ja 21 sivulla 18 (do ex. 20 and 21 on page 18);

  käännä ja opi sanat sivulla 24, tee tehtävä 7 sivulla 26 (translate and learn words p. 24, do ex. 7 p. 26);

  kuuntele ja lue teksti Susanin naapurit (listen to the text Susanin naapurit and read it).