Topic outline


 • Tervetuloa Suomen kieli ja kulttuuri 1 kurssille! 

  Opettaja: Maria Lind, maria.lind.fi@gmail.com

  Kirja: Kristiina Kuparinen ja Terhi Tapaninen, Oma suomi 1,  kappaleet 1-5 / chapters 1-5


  Tentti / Exam: etätentti OpenLearningissä/ OpenLearning quiz 


  For avoiding any disappointment, I recommend you to do at least 80% of the homework and don't miss more than two online lessons.

  The final grade will be based on the final exam 80% and the homework 20%.  

 • Tervetuloa kurssille! / Welcome to the course!

  Pre-task:

  1. Please try to find out what are the typical Finnish phrases used in greetings and saying goodbye.

  2. Check out the link: http://tasteoffinnish.fi/finnish/

  3. Esittele itsesi Forumilla. Introduce your self in forum below.

  4. Tee testi alla. Do the quiz below.  Tunnin aiheet / The topics of the lesson

  • Suomen kieli Finnish language
  • Tervehdykset / Greetings: formal and informal
  • Kuka sä oot? / Who are you? / Mä oon / I am
  • Viikonpäivät / Weekdays


  Kotitehtävät / Homework

  1. Opiskele materiaalit alla. Study the material below.

  2. Mikä sinun maan nimi on suomeksi? Find out what is the name of your country in Finnish.

  3. Tervehdi suomeksi joka päivä! Greet in Finnish everyday! • Tunnin aiheet (The topics of the lesson):

  - maa, kansalaisuus, kieli (country, nationality, language)

  olla, the negation verb and verb type 1.


  Kotitehtävät (Homework)

  Please do the exercises 4 and 5 on pages 10 and 11 using information in the book and dictionary if needed.

  Tee tehtävät alla! (Do the exercises below!) • Tunnin aiheet:

  - olla and verb type 1

  - maa, kansalaisuus, kieli


  Kotitehtävät

  Tee tehtävät 7, 8 ja 9 sivulla 14 (Do ex. 7, 8, 9 on p. 14)

  Opi numerot! (Learn the numbers!)

  Katso videot ja tee testit alla. (Watch the videos and do the quizzes below.)

  Tee tehtävä 12 sivulla 15, audio löytyy alta. (Do ex. 12 on p. 15, you can find the audio below.)

 • Tunnin aiheet:

  numerot (numbers),

  henkilötiedot (personal information)


  Kotitehtävät (Homework):

  tee tehtävät 20 ja 21 sivulla 18 (do ex. 20 and 21 on page 18);

  käännä ja opi sanat sivulla 24, tee tehtävä 7 sivulla 26 (translate and learn words p. 24, do ex. 7 p. 26);

  kuuntele ja lue teksti Susanin naapurit (listen to the text Susanin naapurit and read it).


 • Tunnin aiheet:

  Susanin naapurit;

  kysymykset (questions).


  Kotitehtävät:

  1. Katso video (Watch the video): "How to make questions" ja tee h5p hatjoitus (and do the h5p exercise) "Kysymykset".

  2.  Lue genetiivistä sivulla 29 ja katso genetiivi videot alla.
      Read about genitive p. 29 and watch the videos below.

  3. Tee harjoitukset 12 (Add the genitive), 13 (Fill in) ja 14 (read the text on page 21 one more time and answer the questions).

  4. Opi sanat niin paljon kuin pystyt. Learn the words as much as you can: https://quizlet.com/403580262/

  Find out the name of your and one of your family member's specialty in Finnish. 

  ekstra tehtävä: quiz ammateista (extra task: quiz about professions). • Tunnin aiheet:

  genetiivi (genitive case);

  sukulaiset, 

  ammatit


  Kotitehtävät:

  Tee tehtävä 22 sivulla 34. Do ex. 22 p. 34.

  Kuuntele ja lue tekstiä sivulla 37. Keskiviikkona kesällä. Listen to the text Keskiviikkona kesällä and read it, p. 37.

  Katso Kello-video ja pdf-tiedosto Kello alla. / Watch the Kello-video and the PDF-file Kello below.

  Opiskele Mitä kello on? ja Viikonpäivät kirjassa sivulla 48. Sitten tee harjoitus 8 siivulla 49.
  Study Mitä kello on? (What time is it?) and Viikonpäivät (Weekdays) in the book page 48. Then do ex. 8 p. 49.

 • Tunnin aiheet:

  kahvilassa;

  kertaus (let's repeat): perhe, ystävät, naapurit;

  kello,

  aukioloajat.


  Kotitehtävät:

  tee tehtävä 12 sivulla 51 (audio alla);

  lue teksti sivulla 37 vielä kerran, alla löydät tekstissä käytettyjen verbien perusmuodot/

  read the text on page 37 once again, below you can find the infinitive forms of the verbs used in the text.


 • Tunnin aiheet:

  Teksti: Mitä tapahtuu tavallisena päivänä?

  verbityypit 1-5.


  Kotitehtävät:

  tee tehtävät 4 ja 5 sivulla 45 ja tehtävän 7 sivulla 47, tee h5p tehtävä alla;

  käännä ja opi sanat s. 40-41 (translate and learn the words on pages 40-41).

 • Tunnin aiheet:

  kertaus: kello, aukioloajat;

  verbityypit;

  viestit s.53


  Kotitehtävät:

  Kirjoita ruokasanat: tehtävä 4 sivulla 59, opi adjektiivit ja tee tehtävä 5 sivulla 60.

  Write the food words ex. 4 p. 59, learn the adjectives and do ex. 5 p. 60.

  Tee tehtävä sivulla 61: compare the words on the left (basic form) to the words on the right in the recipe. Circle the changed letters.


 • Tunnin aiheet:

  ruoka;

  partitiivi


  Kotitehtävät:

  opi materiaali alla (learn the material below);

  kuuntele audio ja lue teksti (listen to the audio and read the text): Ruokakaupassa s. 56-57;

  kirjoita sanat harjoituksesta 4 s. 59 partitiivissa (write the words from the ex. 4 p. 59 in partitive case): h5p alla

 • Tunnin aiheet:

  partitiivi, 

  ruoka,

  numerot (puhekieli)


  Kotitehtävät:

  Opi ruokasanat niin paljon kuin pystyt. Learn food words as much as you can.

  Tee tehtävä alla. Do exercise below.

  Tee tehtävät 12 ja 13 sivulla 67, audiot löytyvät alla. Do ex. 12 and 13 p. 67, you can find the audios below.


 • Tunnin aiheet:

  kertaus: genetiivi

  kertaus: partitiivi ja ruoka


  Kotitehtävät: 

  Tee h5p tehtävä alla.

  Kuuntele ja lue tekstiä s. 73,

  opi sanat sivulla 76 niin paljon, kuin pystyt.

 • Tunnin aiheet:

  Tässä kaupungissa

  huonekalut ja kodintavarat/ furniture and household goods

  adjektiivit, värit / adjectives, colors

  "Minulla on" - rakenne / counstruction


  Kotitehtävät:

  Opi värit ja adjektiivit s. 75 ja 78. Learn colors and adjectives p. 75 and 78.

  Tee testi alla. / Do quiz below.

  Lue ja täydennä sivut 83-84 / Read and fill in pages 83-84

  Tee harjoitus 17 sivulla 87/ Do ex. 17 p. 87
 • Tunnin aiheet:

  - värit ja huonekalut;

  - "minulla on" -konstruktio;

  k-p-t-vaihtelu


  Kotitehtävät:

  tee tehtävä alla;

  lue säännöt ja tee tehtävä 12: -ssa vai -lla sivulla 82


 • Tunnin aiheet:

  - minulla on, minulla ei ole;

  - missä? (where?) -ssa/ssä, -lla/llä


  Kotitehtävät:

  tehtävät alla:

  Heikki ja Jere;

  -ssa vai -lla

 • Tunnin aiheet:

  - missä?

  - huonekalut;

  - harjoitus testiin.


  Kotitehtävät:

  harjoitus 23 sivulla 89; lue asuntoilmoitukset s. 88 ja tee harjoitus 19; harjoittele tenttiin!

 • Harjoitus tenttiin.