Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 MOOC käsittelee yhden muuttujan differentiaali- ja integraalilaskentaa. MOOCin sisältö vastaa Aallon insinöörikoulutuksen ensimmäisen vuoden samannimistä kurssia. Kurssin esitiedoiksi riittää lukion pitkän matematiikan kurssit MAA6-MAA9.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa analysoida jonojen ja sarjojen suppenemista
  • tuntee alkeisfunktioiden sarjakehitelmät ja approksimaatiot
  • hallitsee tärkeimmät derivaatan ja integraalin ominaisuudet, laskumenetelmät ja sovellukset
  • osaa ratkaista 1. kertaluvun lineaarisen ja separoituvan differentiaaliyhtälön
  • osaa ratkaista 2. kertaluvun lineaarisen differentiaaliyhtälön vakiokertoimisessa tapauksessa

Kurssi järjestetään taas 24.2.– 9.4.2020. Opettajana toimii Pekka Alestalo.