Summary (in Ukrainian and Finnish below). Українська нижче.

Welcome to the FRESH START UA course - an Aalto Ventures Program tailor-made free online course for people fleeing the war in Ukraine.

We created this course to empower people fleeing the war in Ukraine to detect new opportunities and rebuild their life in Finland. The course enables participants to acquire the skills necessary for employment or starting a company in Finland. The course starts with the approaches to release the stress that Ukrainians are experiencing now. After topics about psychological safety, work-life balance and well-being, we move to the basics of entrepreneurship and understanding the Finnish startup ecosystem to help participants to find and establish their unique working path in Finland.

FRESH START UA focuses on helping Ukrainians in Finland to “get out of Limbo”, it provides applicable knowledge for social adaptation in Finnish society, and soft landing development of multiple skills supplementing both employment and entrepreneurship in Finland.

Content

The course has 3 big umbrella topics: 1. well-being and self-development; 2. intro to entrepreneurship, digital economy and entrepreneurial ecosystem; 3. the core steps in the entrepreneurial process. Topics all together form 15 modules including an introduction session and wrap-up session.

 • Maintaining mental health and the career-family balance;
 • Familiarizing yourself with the concept of startup and entrepreneurship;
 • Understanding how to launch a business in Finland;
 • Generating and validating ideas for the business;
 • Knowing about the opportunities to launch a business in the Digital Economy;
 • Receiving support from various entrepreneurial ecosystem organizations in Finland;
 • Getting familiar with the Finnish business culture.

There are no prerequisites. The course is free of charge. The only action that needs to be done to start the course is to register and take it!

The language of the course is UkrainianIt is made by Ukrainians to Ukrainians. In the course videos, you will meet Daria Sazonova and Iurii Kozik – successful Ukrainian entrepreneurs in Finland.

It is a fully online course. All work supposes to be done individually. The course doesn’t include grading. However, we recommend checking all the topics as they might be useful for you. You can take the course on your mobile.

Follow these steps to do the course:

 1. Register for the course (link)
 2. Create an account and enroll to the course on the Aalto open learning platform
 3. Do the course at your own pace
 4. If you find bugs or need help, contact either of the instructors (emails below)

On behalf of the whole FRESH START UA team, we would like to invite you to the course! Enjoy!

Aalto Ventures Program is the entrepreneurship education program at Aalto University, where students in multidisciplinary teams work on hands-on exercises. For us, entrepreneurship is a mindset and a tool, and we believe entrepreneurial skills can be very helpful in any crisis and difficult situation. That is why right after the first groups of Ukrainians started to come to Finland, Aalto Ventures Program together with Daria and Iurii created this course. To know more about Aalto Ventures Program, please, visit our website - https://avp.aalto.fi/ .

Contact person:
Yevhenii Kalashnyk, yevhenii.kalashnyk@aalto.fi


УКРАЇНСЬКА

Ласкаво просимо до FRESH START UA - спеціального безкоштовного онлайн-курсу від Aalto Ventures Program для людей, які тікають від війни в Україні.


Ми створили цей курс, щоб дати можливість людям, які тікають від війни в Україні, знайти нові можливості та заново побудувати своє життя у Фінляндії. Курс дає змогу учасникам отримати навички, необхідні для працевлаштування або відкриття компанії у Фінляндії. Курс починається із дослідження підходів до зняття стресу, який зараз переживають українці. Після тем про психологічну безпеку, баланс між роботою та особистим життям і благополуччям, ми переходимо до основ підприємництва та розуміння фінської екосистеми стартапів, щоб допомогти учасникам знайти та створити свій унікальний кар’єрний шлях у Фінляндії.

FRESH START UA зосереджується на тому, щоб  допомогти українцям у Фінляндії «вийти з підвішеного стану», надає застосовні знання для соціальної адаптації у фінському суспільстві та багато навичок, які допоможуть працевлаштуванню та підприємництву у Фінляндії.

Зміст

Курс має 3 великі головні теми: 1. благополуччя та саморозвиток; 2. вступ до підприємництва, цифрової економіки та підприємницької екосистеми; 3. основні етапи підприємницького процесу. Усі теми разом утворюють 15 модулів, включаючи вступну та підсумкову сесію.


* Підтримання психічного здоров'я та балансу між кар'єрою та сім'єю;

* Ознайомлення з концепцією стартапу та підприємництвом;

* Розуміння того, як відкрити бізнес у Фінляндії;

* Генерація та перевірка ідей для бізнесу;

* Знання про можливості започаткування бізнесу в цифровій економіці;

* Отримання підтримки від різних організацій підприємницької екосистеми у Фінляндії;

* Знайомство з фінською культурою бізнесу.

Вам не потрібна підготовка до проходження курсу. Курс безкоштовний. Єдина дія, яку потрібно зробити, щоб почати курс, це зареєструватися та пройти його!

Мова курсу – українська. Його зробили українці українцям. У відео курсу ви познайомитеся з Дарією Сазоновою та Юрієм Козіком – успішними українськими підприємцями у Фінляндії.

Формат курсу - онлайн. Ви можете проходити його індивідуально. Курс не оцінюється. Проте ми рекомендуємо пройти всі теми, оскільки вони можуть бути корисними для вас. Пройти курс можна з мобільного.

Щоб пройти курс, виконайте такі дії:

1.      Зареєструйтеся на курс (посилання)

2.      Створіть обліковий запис і зареєструйтеся на курс на платформі відкритого навчання Aalto

3.      Проходьте курс у власному темпі

4.      Якщо ви знайшли помилки або потребуєте допомоги, зв’яжіться з одним із інструкторів (електронні адреси нижче)

Від імені всієї команди FRESH START UA запрошуємо Вас на курс!

Aalto Ventures Program — це освітня програма підприємництва в Університеті Аалто, де студенти в мультидисциплінарних командах працюють над практичними вправами. Для нас підприємництво — це мислення та інструмент, і ми віримо, що підприємницькі навички можуть стати в нагоді за будь-яких обставин та в складній ситуації. Тому відразу після того, як перші групи українців почали приїжджати до Фінляндії, Aalto Ventures Program спільно з Дарією та Юрієм створили цей курс. Щоб дізнатися більше про програму Aalto Ventures, будь ласка, відвідайте наш веб-сайт - https://avp.aalto.fi/

Контактна особа:
Євгеній Калашник, yevhenii.kalashnyk@aalto.fi


SUOMEKSI

Tervetuloa Aalto Ventures Programin kehittämälle FRESH START UA -kurssille! Tämä sotaa pakeneville ukrainalaisille kohdennettu verkko-opintokurssi on täysin ilmainen ja onnistuu myös kännyköiden kautta.

Nimensä mukaisesti kurssin tarkoitus on helpottaa Suomeen muuttavien ukrainalaisten sopeutumista uusiin olosuhteisiin sekä uuden kotimaan tarjoamien erilaisten työllistymismahdollisuuksien tunnistamista. Kurssi valottaa suomalaista työelämää ja toimintakulttuuria ukrainalaisesta perspektiivistä sekä mahdollistaa myös suuntautumista yrittäjyyteen Suomessa.  Kurssi käynnistyy erilaisten stressinhallintakeinojen ja psykologisen turvallisuuden käsitteistön esittelyllä, ja avaa suomalaisen työelämän ymmärrystä kansallisesti korkealle arvostetun työhyvinvoinnin sekä työn ja vapaa-ajan välisen tasapainon kautta. Kurssilla käsitellään myös yrittäjyyden perusteita sekä suomalaisen start-up-ekosysteemin tarjoamia mahdollisuuksia, jotta osallistujat saavat peruseväät kohti mahdollista yrittäjyyspäämäärää.

FRESH START UA tarjoaa tietopohjaista tekemistä täyttämään uuteen maahan ja tilanteeseen sopeutumiseen liittyvää tyhjiötä. Kurssi on lempeä lähtö tutustumismatkalle suomalaiseen yhteiskuntaan, ja se tarjoaa tietotaitoa kohdata uuden elinympäristön tarjoamia työllistymis- tai yrittäjyysmahdollisuuksia omassa tahdissa.     

 

Kurssin sisältö

Kurssin kolme keskeistä peruspilaria ovat 1) hyvinvointi ja itsensä kehittäminen, 2) suomalaisen yrittäjyyden, digitaalisen tietoyhteiskunnan ja yrittäjyysekosysteemin esittely 3) tutustuminen yrittäjyysprosessin avainosa-alueisiin. Nämä teemat sisältävät 15 oppimismoduulia mukaan lukien kurssiesittelyn ja loppuyhteenvedon, ja keskeistä kurssin sisältöä on listattu alla:

·         Henkisen hyvinvoinnin sekä uran ja perheen välisen tasapainon merkitys

·         Mitä on yrittäminen ja start-up yrittäjyys

·         Kuinka käynnistää liiketoimintaa Suomessa

·         Liiketoimintaideoiden kehittely ja arviointi

·         Kuinka rakentaa yrittäjyyttä digitaalisessa tietoyhteiskunnassa

·         Suomalaisen yrittäjyysekosysteemin tarjoama tuki uudelle yrittäjälle

·         Tutustuminen suomalaiseen liiketoimintakulttuuriin

Kurssille osallistumiseen ei tarvita mitään esitietoja, pelkkä kiinnostus riittää. Kurssi on ilmainen ja edellyttää ainoastaan rekisteröitymistä.

Kurssin opetuskieli on ukraina, ja Suomessa asuvat ukrainalaiset yrittäjät ovat rakentaneet sen ukrainalaisia varten. Kurssin opetusvideoilla kohtaat Daria Sazonovan ja Iurii Kozikin, jotka ovat jo perustaneet menestyvän yrityksen Suomeen.

Kurssi toimii puhtaasti verkkoympäristössä, sen voi tehdä kokonaisuudessaan omaan tahtiin tietokoneella tai kännykällä eikä siihen kuulu arvosanoja. 

Rekisteröityminen on yksinkertaista seuraavilla askelmerkeillä:

1.    Rekisteröidy oheisen linkin kautta

2.    Luo itsellesi käyttäjätili ja rekisteröidy Aalto Yliopiston avoimessa oppimisympäristössä

3.    Opiskele kurssilla omaan tahtiisi

4.    Jos ilmenee teknisiä ongelmia tai kysyttävää, ota yhteyttä luennoitsijoihin, sähköpostiosoitteet alla

Tervetuloa mukaan kurssille!

Kurssin tarjoaa Aalto Yliopiston yrittäjyysohjelma Aalto Ventures Program (AVP), joka toteuttaa monialaista yrittäjyyskoulutusta käytännönläheisellä otteella. Meille yrittäjyys on tapa ajatella ja toimia, ja uskomme vahvasti, että yrittäjyystaidot auttavat eteenpäin vaikeissakin tilanteissa. Tästä syystä heti Ukrainan kriisin puhjettua ja ensimmäisten pakolaisten saapuessa Suomeen ryhdyimme rakentamaan Darian ja Iuriin kanssa tätä opintokokonaisuutta. Tutustu Aalto Ventures Programiin verkkosivuillamme https://avp.aalto.fi/ .

Yhteyshenkilö:
Yevhenii Kalashnyk, yevhenii.kalashnyk@aalto.fi